Precyzyjnie wykonane pokrycie dachowe chroni nas przed deszczem

Każdy budynek, zarówno spełniający się jako dom jednorodzinny jak i ten, który postrzegany jest jako miejsce pracy zatrudniające wiele osób, musi mieć dach. Jego podstawową funkcją jest ochrona wnętrza przed dostawaniem się do niego opadów deszczu czy śniegu. Stanowi on również domknięcie całej figury i tym samym ogranicza utratę ciepła. Dlatego też, ważne jest aby wykorzystywane pokrycia dachowe były dobrze dopasowane. Spadająca woda znajdzie każdą, nawet najmniejszą szczelinę pomiędzy tworzącymi je elementami. Read more „Precyzyjnie wykonane pokrycie dachowe chroni nas przed deszczem”

Gont drewniany drogim, ale bardzo dobrym pokryciem

Dostępna na rynku oferta pokryć dachowych jest rozbudowana i dostosowana do zasobów finansowych klienta. Faliste płyty bitumiczne powstają w wyniku sprasowania włókien organicznych a następnie poddaniu ich działaniu masy bitumicznej. Dodatkowo są one pokryte powłoką, która jest odporna na oddziaływanie promieni słonecznych czy innych warunków atmosferycznych, dzięki czemu są one trwałe. Dobre pokrycia dachowe to także gonty drewniane. Zaletą płynącą z ich zastosowania, jest możliwość ich położenia nawet dachu o nieregularnej i skomplikowanej budowie. Read more „Gont drewniany drogim, ale bardzo dobrym pokryciem”

Zagospodarowanie dzielek nieregularnych

Zagospodarowanie dziełek nieregularnych jest trudniejsze i daje gorsze rozwiązania użytkowe. Usytuowanie na nich budynków głównych i gospodarczych, dojazdów, podwórz, ogrodów, placów gier i zabaw oraz zielem jest trudniejsze i wzajemny układ oraz forma poszczególnych elementów są często przypadkowe, wpisane w nieregularne zarysy działki. Budynki w zabudowie zwartej ustawione na ukośnej granicy będą miały również formy nieregularne (często trapezowe). W zabudowie luźnej nieregularność granic parcela jest mniej szkodliwa, gdyż przy zastosowaniu budynków prostokątnych odsuniętych od granic nieregularność działki zostanie wykorzystana dla urządzenia zieleni, co w tym wypadku może być nawet korzystne. Jeżeli na działce znajduje się kilka budynków o różnym znaczeniu, budynki główne będziemy się starali umieszczać na froncie działki (przy ulicy), a budynki gospodarcze (garaże, składy, magazyny, stajnie, obory, chlewy itp.) w głębi posesji. Read more „Zagospodarowanie dzielek nieregularnych”

Dowolne usytuowanie budynków

Dowolne usytuowanie budynków przy kierowaniu się wyłącznie kształtem działek, położeniem ulic lub spadkiem terenu może mieć zastosowanie w miejscowościach nie posiadających przestrzennych planów zagospodarowania. Tam gdzie te plany zagospodarowania istnieją, rozmieszczenie budynków oraz sposób zabudowy są już ustalone i wystąpią przy projektowaniu jako wytyczne urbanistyczne. Często w miastach trafiają się różne działki regularne i nieregularne. Najprostszy i najbardziej wskazany kształt działki jest prostokątny o krótszym boku przylegającym do ulicy. Taki kształt działki daje możność umieszczenia wzdłuż ulicy większej liczby domów, przez co zmniejsza się koszt uzbrojenia i urządzenia ulicy (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, nawierzchnia ulicy). Read more „Dowolne usytuowanie budynków”