Architektura i nowoczesne budownictwo – Forgotten Cities | Gary, Indiana

David Tribby Photography David Tribby z David Tribby Photography spędził kilka ostatnich lat dokumentując opuszczoną i rozpadającą się architekturę Gary ego z Indiany i podzielił się z nami swoją kolekcją pracy.
Biorąc pod uwagę jego pracę przeszłość Gary ego i Gary ego pozwala nam omówić szerszy temat, możliwe wyniki zaniechanej architektury i ich rolę w dzisiejszych centrach miejskich.
Więcej zdjęć Davida Tribby ego i krótka relacja po przerwie.
Dezinwestycje miejskie i późniejsze reorganizacje miast to niefortunna rzeczywistość w Ameryce, w której wiele miast z rdzawymi pasami boryka się z problemami w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.
Obecny stan Gary ego, Indiana jest zbyt znajomy, dzieląc los podobny do większości jego większych sąsiadów.
Przywiązanie się zbyt ściśle do konkretnych branż zapieczętowało ich regresję, pozostawiając po sobie jedynie różne poziomy zniszczenia dla tych, którzy próbują odbudować.
David Tribby, zbudował tom prac ze swojej fotografii Gary ego, historycznej (i opuszczonej) architektury Indiany.
.
David Tribby Photography Podobnie jak wiele osób mających silne powiązania z Garym, David wywodzi się z rodziny hutników, których zawód stał się gospodarczym motorem miasta od początku swego istnienia jako firmy ponad sto lat temu.
Podczas wzrostu produkcji stali w północno-zachodniej Indianie, Gary osiągnął szczyt populacji przekraczający 200 000 i był tętniącym życiem ośrodkiem miejskim, zaledwie dwadzieścia pięć mil od centrum Chicago.
.
David Tribby Photography Jednakże, w miarę jak międzynarodowa konkurencyjność na rynku stali była podnoszona w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, sektor wytwórczy Gary zaczął zmniejszać rozmiary i zmusić większość pracowników fizycznych do szukania pracy w innym miejscu.
Rezultatem była utrata 50% populacji w ciągu trzydziestu lat i utrata gęstości, która połączyła się z wieloma dzielnicami, niedofinansowanymi usługami miejskimi i zmusiła szalunki wielu ważnych miejsc w Gary.
.
Fotografia Davida Tribby Chociaż atrakcyjność wielu tematów Davida wynika z relacji jego rodziny z obecnie opuszczonymi strukturami, rozwinął on związek między historyczną, rozpadającą się architekturą, zaśmiecającą Gary ego a obecną utratą tożsamości w mieście.
.
David Tribby Photography Wierzę, że architektura to silny sposób, w jaki społeczność się identyfikuje.
Inne kraje używają swoich budynków przez setki lat, wydają się bardziej troszczyć o swoją historię.
Proste techniki konserwatorskie mogłyby sprawić, że budynki te będą rentowne, ale obecnie większość z nich jest zbyt daleko, by je wyremontować lub zbyt drogie, by je zniszczyć.
Wierzę, że jeśli zachowane kilka z tych budynków może nadal odgrywać kluczową rolę w rewitalizacji Gary.
To połączenie prowadzi nas do interesującego zestawu pytań do rozważenia.
Jaką rolę powinna odegrać porzucona architektura w reinwestycji i odbudowie dzisiejszych gnijących ośrodków miejskich.
Czy te elementy architektury należy zachować w obecnym stanie jako pomniki przeszłości.
Ruiny współczesnego dnia.
A może przyszłość miejskich środowisk, takich jak Gary, wymaga kosztownego przywrócenia tych ikon społeczności do ich dawnej świetności.
Taki obraz z pewnością zdziała cuda dla społeczności, ale w jaki sposób miasta z tak wieloma naglącymi sprawami mogą z powodzeniem umieszczać kosztowne projekty konserwacji i restauracji przed podstawową infrastrukturą lub podstawowymi usługami miejskimi.
Czy też porzucone dzieła architektury, takie jak te, w Gary są zbyt szkodliwe dla odbudowy wysiłków, aby zagwarantować ich ochronę.
Czy ich zburzenie i rozpoczęcie od czystej listy pozwoli miastu na kontynuację i przepisanie własnej historii.
.
David Tribby Photography Od: Gary Indiana | Ruiny miasta, David Tribby Photography.
PEŁNA GALERIA TUTAJ.
David Tribby Photography
[hasła pokrewne: dachówki ceramiczne ceny, stajnia projekt, klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny klej do zatapiania siatki stajnia projekt