Asfalty przemyslowe

Asfalty przemysłowe dzielą się na 5 typów określonych symbolami P35, P45, P60, P80 i P120. Służą One do powlekania papy, wyrobu lakierów i do izolacji budowlanych. Lepik bitumiczny (asfaltowy) jest to upłynniony w rozpuszczalniku asfalt ponaftowy z dodatkiem żywic, paku i różnego rodzaju wypełniaczy, jak wełna żużlowa, mączka mineralna itp. Pak jest to produkt odpadowy przy produkcji smoły. Lepiki są stosowane w budownictwie do klejenia papy, układania deszczułek posadzkowych itp. Stosuje się je w zależności od rodzaju robót na zimno lub na gorąco. Lepiki stosowane na zimno różnią się od lepików stosowanych na gorąco zawartością poszczególnych składników, zawierają zwłaszcza znaczne ilości rozpuszczalników ulatniających się przy twardnieniu lepiku. [hasła pokrewne: blachy aluminiowe anodowane, gilotyna do blachy, Tania blacha trapezowa ]

Powiązane tematy z artykułem: blachy aluminiowe anodowane gilotyna do blachy Tania blacha trapezowa