Asfalty sztuczne

Asfalty sztuczne, stosowane najczęściej, stanowią odpadowy produkt przy przeróbce ropy naftowej na benzynę i oleje. Cechami charakterystycznymi asfaltów, według których rozróżnia się ich jakość, są: topliwość i mięknienie w różnych temperaturach, zdolność lepiąca i wiążąca oraz twardość i różna tempera- tura łamliwości. Zależnie od przeznaczenia asfalty muszą wykazywać różne wartości wymienionych wyżej cech. Np. asfalty stosowane do izolacji przeciwwilgociowych i : przeciwwodnych mają temperaturę mięknienia 40-. ; -140 oC, asfalty do robót drogowych 25-; -65 C. Według obowiązującej obecnie normy asfalty dzielą się na przemysłowe i drogowe. Asfalty drogowe zależnie od przeznaczenia dzielą się na 4 typy, oznaczone symbolami D300, D200, D50 i D35. Typ D50 np. jest stosowany do produkcji asfaltobetonów i do zalewania spoin. [patrz też: mrówka łuków, Promocja na mrówka łuków, kalkulator ocieplenia ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ocieplenia mrówka łuków pustaki keramzytobetonowe