Budownictwo wczoraj i dzis : Innowacyjna oferta trzeciej nagrody europejskiej szkoły bioklimatycznej / Atelier3AM

Dzięki uprzejmości Atelier3AM Formalna strategia w projekcie innowacyjnej europejskiej szkoły bioklimatycznej autorstwa Atelier3AM, która zdobyła trzecią nagrodę w międzynarodowym konkursie, opiera się na silnym kontraście materiałów i napędzana jest dwoistością nieprzezroczystości / przejrzystości.
Zainspirowani typologią dziedzińca, ich projekt tworzy skupisko trzech oddzielnych budynków na dziedzińcu, definiujących każdą jednostkę edukacyjną i połączonych centralnym placem.
Ten cel został skonfrontowany z fizycznymi ograniczeniami strony, a także z możliwościami wynikającymi z rozsądnej orientacji słonecznej i ukierunkowania dominujących wiatrów.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Wspólne podstawy dzięki uprzejmości Atelier3AM W całej historii budowy typologia dziedzińca charakteryzuje się uniwersalnością jej użytkowania.
W cieplejszych klimatach dostarczył model do pasywnego chłodzenia poprzez wentylację krzyżową, odprowadzanie ciepła i tworzenie mikroklimatu.
Bardziej fundamentalnie, łączy ludzi w kultywowanie trwałych relacji.
Ten archetyp stanowi podstawę naszego projektu dla SEEH Bioclimatic School Complex.
W mozaice wielokulturowości, z wieloma etapami życia tworzącymi spójną całość, z dziedzińcem staramy się stworzyć wspólną płaszczyznę i wyrazić kosmopolityczną historię i ludność Krety.
Projekt odpowiada na dyrektywę, że wszystkie jednostki oświatowe stanowią jednostkę, a jednocześnie mogą działać niezależnie.
Podejście projektu Podłoże wspólne Ściany zewnętrzne określają dziedzińce.
Wyrzeźbione z tej białej masy, wysokie pionowe okna oświetlają przestrzenie za nimi.
Wewnątrz tych dziedzińców znajduje się klasztor w cieniu płetw oliwnych, który określa wewnętrzny świat szkół.
Połączenie budynków z krajobrazem przedstawia dwa kontrastujące warunki: gdy budynek jest osadzony w naturalnej topografii terenu, język kamiennych ścian zachowuje ziemię i zapewnia wizualny fundament dla bardziej płynnej i przewiewnej białej masy powyżej.
Tam, gdzie topografia naturalna spada, piloci wspierają podbrzusze szkół, tworząc zewnętrzne zacienione obszary edukacji, aktywności fizycznej i odpoczynku.
Podstawy bioklimatyczne dziedziniec szkoły podstawowej Bardziej zrównoważona relacja między kompleksem a jego naturalnym środowiskiem jest integralną częścią projektu i wymaga holistycznego podejścia do materialnego, tektonicznego i planowania rozwoju projektu.
Koncepcje bioklimatyczne są ustrukturyzowane przez dziedziniec i wzmocnione jego adaptacją do najnowocześniejszych środków.
Na te strategie wpłynęły dwa główne czynniki i ustalono ogólną orientację i masę budynków: spójność kierunku wiatru, a także dużą liczbę rocznych godzin słonecznych w Heraklionie (około 2700).
Wentylacja krzyżowa, ekspozycja południowa i masa termiczna są tutaj organizowane w różnych trybach pracy, aby uwzględnić zarówno zimowe, jak i cieplejsze miesiące roku szkolnego.
Ekosystemy zostały również dokładnie przeanalizowane pod kątem różnorodności biologicznej, retencji wody i oczyszczania oraz odprowadzania ciepła.
Paleta materiałowa została zainspirowana krajobrazem kreteńskim i rdzennymi teksturami na Krecie, starając się reinterpretować język wulgaryzmów i reagujący na zmiany klimatyczne.
Dziedziniec przedszkola Nauka Środowiska Od projektu koncepcyjnego do etapu obecnego, na rozwój przestrzeni do nauki wpływ miało uwzględnienie całego wieku szkolnego (K-12).
Silna zbiorowa tożsamość powinna być zachowana, ale istnieć obok bardziej szczegółowych potrzeb przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych na wszystkich etapach edukacji dziecięcej.
Zajęcia w klasie oparte są na pojęciach społeczności, stanowiących różne formy.
Dzielnic.
w którym uczniowie mogą angażować się w działania edukacyjne i społeczne poza klasą.
Dziedziniec szkoły średniej Lasting Impression W projektowaniu na najbardziej wrażliwe lata ludzkiej egzystencji, nasza propozycja dla SEEH Bioclimatic School Complex ma nadzieję na trwałe oddziaływanie i służy jako stałe i pozytywne odniesienie dla dorosłego życia wszystkich, którzy przeszli przez jego bramy.
Wierzymy, że wrażliwa i przemyślana architektura może wywierać taki wpływ, i czyniąc to, staje się godnym naczyniem edukacji, stosunków społecznych i różnorodności myśli, która wzbogaca doświadczenie wielokulturowe.
Jeśli trwałość nie jest jedynie kwestią materiałów, z których korzystasz, ale jeśli ludzie kochają twój budynek, to dążymy do trwałego bastionu, nowego śladu na wieczny krajobraz Krety.
Architekci: Atelier3AM Lokalizacja: Heraklion, Kreta, Grecja Liderzy zespołu: Chris Wong, Taymoore Balbaa Team: Arne Suraga, Jad Joulji, Talayeh Rad, Andrew Lee, Ibrahim Brad Miles, Antony Chieh, Shelton Foo Climate Engineering:
[więcej w: olx suwałki, mrówka lewin brzeski, mrówka maków maz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka lewin brzeski mrówka maków maz olx suwałki