Celem szczelnego ulozenia mieszanki w deskowaniu nalezy mozliwie najlepiej zagescic beton

Celem szczelnego ułożenia mieszanki w deskowaniu należy możliwie najlepiej zagęścić beton; najlepsze wyniki dla robót żelbetowych daje wibracja. Jeżeli zmontowane w deskowaniu uzbrojenie uległo po ułożeniu ośnieżeniu lub oblodzeniu, należy je starannie oczyścić przy użyciu szczotek drucianych. Można także usunąć oblodzenie polewając wkładki w miarę postępu betonowania gorącą wodą bezpośrednio przed ułożeniem zarobu. Dla umożliwienia prowadzenia robót przy niskich temperaturach stosuje się następujące środki: a) Temperatura od + 50, do 00 Należy zwrócić uwagę na staranne dawkowanie i mieszanie zarobu oraz ograniczenie zawartości wody do ilości niezbędnej ze względu na urabialność betonu. Bezpieczniej jest podgrzewać wodę w granicach od 20 do 800; użycie zbyt gorącej wody może wywołać zbyt szybkie wiązanie zaczynu. Cement dodaje się po wymieszaniu kruszywa z wodą i wyrównaniu temperatur tych składników; bezpośrednie zetkni cie cementu z gorącą wodą jest niedopuszczalne. Ponadto należy zaostrzyć kontrolę betonu pod względem wiązania i wytrzymałości oraz przesunąć terminy rozdeskowań bezwzględnie po zbadaniu wytrzymałości próbek. b) Temperatura od 00 do -:- 30 Należy stosować się do wszystkich wskazówek wymienionych w punkcie a, przy czym podgrzewanie wody staje się niezbędne. Poza tym zwiększa się dawkę cementu oraz można dodawać domieszki chemiczne, najlepiej chlorek wapnia. [przypisy: mrówka łomża, olx żywiec, narzuta do sypialni ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka łomża narzuta do sypialni olx żywiec