Chlorek magnezu

Użycie soli do robót żelbetowych jest ryzykowne, gdyż znaczna hygroskopijność tej domieszki może spowodować rdzewienie wkładek, jeżeli konstrukcja jest niedostatecznie chroniona od wilgoci atmosferycznej; z tego względu nie wolno używać soli kuchennej do żelbetowych fundamentów budowlanych poniżej zwierciadła wody gruntowej. Soda przyspiesza nieznacznie wiązanie i obniża punkt zamarzania wody; zwykle dodaj e się sodę w ilości 5 -+- 8 %. Ze względu na nieznaczne działanie sody w wypadku niższych temperatur, skłonność do wykwitów i znaczne obniżenie wytrzymałości (18 -i- 22%) betonu, zastosowanie sody jest niewielkie . Chlorek magnezu przyspiesza i skraca okres wiązania oraz nieznacznie obniża temperaturę zamarzania zaczynu; chlorku magnezu używa się w proporcji 2 -+- 3% wagi cementu. Zwiększenie hygroskopijności oraz obniżenie wytrzymałości betonu zmniejsza zakres stosowania tej domieszki. Chlorek wapnia używany jest w ilości 2% wagi cementu . Obniżenie punktu zamarzania wody zaczynowej równa się ok. 50, a więc chlorek wapnia nie wiele ustępuje pod tym względem soli kuchennej posiadając jednocześnie inne zalety. Dodatek chlorku wapnia podnosi ocieplenie się zaczynu cementowego; Największy przyrost wykazują pierwsze dni hydratacji. [hasła pokrewne: ekologiczne środki ochrony roślin, świadectwa energetyczne 2015, kosztorys budowy domu ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin kosztorys budowy domu świadectwa energetyczne 2015