Dno wykopu mozna uznac za stateczne

Dno wykopu można uznać za stateczne, jeżeli pracujący w wykopie mogą tak pracować, że nogi im nie toną w gruncie. Doświadczenie wykazało, że warunki takie występują wówczas, kiedy istniejący spadek hydrauliczny, działający w kierunku pionowym, jest 1,5+2,0 razy mniejszy niż spadek krytyczny hr Współczynnik bezpieczeństwa należy więc przyjmować w tej samej wielkości, czyli 1,5-:-2,0. Dla szybkiej orientacji, czy na dnie wykopu powstanie niebezpieczeństwo przełomów gruntu, można korzystać z następujących zależności między v kc> he> n i k podanych przez Gersewanowa Dla powierzchni dna równego 1 m2 otrzymamy następujące wielkości dla różnych gruntów: Dla piasku drobnego przy dIO = 0,02 mm Vkr = 0,5· 10-3 cm/sek ąkr = 0,30 l/min -dla piasku gruboziarnistego przy d = 1,0 mm Vkr = 1,24 cm/sek i qkr = 740 l/min Jak widać z otrzymanych wyników, w piasku gruboziarnistym przełom gruntu praktycznie nie grozi, gdyż w rzeczywistości w wykopach przy normalnych warunkach nie występują duże ilości wody do odpompowania. [hasła pokrewne: narzuta do sypialni, świadectwo energetyczne 2015, olx sandomierz ]

Powiązane tematy z artykułem: narzuta do sypialni olx sandomierz świadectwo energetyczne 2015