Dowolne usytuowanie budynków

Dowolne usytuowanie budynków przy kierowaniu się wyłącznie kształtem działek, położeniem ulic lub spadkiem terenu może mieć zastosowanie w miejscowościach nie posiadających przestrzennych planów zagospodarowania. Tam gdzie te plany zagospodarowania istnieją, rozmieszczenie budynków oraz sposób zabudowy są już ustalone i wystąpią przy projektowaniu jako wytyczne urbanistyczne. Często w miastach trafiają się różne działki regularne i nieregularne. Najprostszy i najbardziej wskazany kształt działki jest prostokątny o krótszym boku przylegającym do ulicy. Taki kształt działki daje możność umieszczenia wzdłuż ulicy większej liczby domów, przez co zmniejsza się koszt uzbrojenia i urządzenia ulicy (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, nawierzchnia ulicy). Działka prostokątna przylegająca dłuższym bokiem do ulicy jest korzystna dla długich budynków, w których nie projektuje się podwórz lub ogrodów. Poza tym płytka działka daje możność uzyskania długiego frontu, co jest szczególnie cenne w dzielnicach handlowych (możność umieszczenia sklepów). Często jednak w miastach już istniejących trafiają się działki nieregularne, ukośnokątne, równoległoboczne, trapezowe lub wielokątne, złożone z kilku wieloboków nieforemnych. Również spotyka się działki położone przy ulicach zakrzywionych łukowo lub załamanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na działki położone przy skrzyżowaniu dwóch ulic lub położone pomiędzy dwiema równoległymi ulicami. [hasła pokrewne: obróbki ekologiczne środki ochrony roślinrskie , ekologiczne środki ochrony roślin , klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin klej do zatapiania siatki mrówka lubliniec