Dzialka przy ulicy zakrzywionej

Na działkach narożnych lub położonych między dwiema ulicami zawsze jedną z ulic traktuje się jako ważniejszą i od niej uzależnia się położenie .budynku głównego. Możliwa jest także zabudowa obu ulic budynkami głównymi z pozostawieniem wewnątrz podwórza na ewentualne budynki gospodarcze. Działka przy ulicy zakrzywionej (na. łuku) jest trudna do zabudowy. W zabudowie zwartej budynek będzie miał kształt łuku. W zabudowie luźnej rozwiązanie na łuku budynkami prostokątnymi będzie zależało od promienia łuku i wielkości domów, przy czym możliwy jest różny sposób ustawienia (np. promienisty). Można n:p. w łuku wypukłym odsunąć się w głąb parceli lub ustawić specjalny budynek dostosowany do sytuacji. Odległości między budynkami i od granic sąsiadów należy ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz wyciąg z przepisów prawa budowlanego, art. 183, oraz zasady urbanistyki). Przy projektowaniu rozmieszczenia bryły budynku na podanej działce zakładamy, że naj odpowiedniejszą bryłą budynku będzie jeden lub kilka prostopadłościanów. [hasła pokrewne: obróbki ekologiczne środki ochrony roślinrskie , ekologiczne środki ochrony roślin , klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin klej do zatapiania siatki mrówka lubliniec