Filtracja wody gruntowej

Szczególnie często występują takie warunki przy wykopach wykonywanych przy użyciu ścianek szczelnych wbijanych pionowo, co występuje często np. przy szczelnej obudowie ścian wykopu dla robót fundamentowych. W obudowie ścian wykopu z bali czy dyli poziomych, prowadzonych jednocześnie ze stopniowym obniżaniem poziomu wody. Filtracja wody gruntowej w miarę głębienia wykopu, warunki opisane wyżej występują stosunkowo rzadko i to tylko w najniższych częściach wykopu, przy jego dnie. Wielkość działającego pionowo do góry ciśnienia spływowego wyznaczyć można, korzystając ze wzoru Darcu. Przyjmujemy, że jednostkowa strata ciśnienia wynosi gdzie: dh – strata ciśnienia, dl – długość drogi strugi. [więcej w: ekologiczne środki ochrony roślin, kalkulator ocieplenia, obróbki ekologiczne środki ochrony roślinrskie ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin kalkulator ocieplenia mrówka lubliniec