Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu

Z uwagi na pochodzenie możemy podzielić wody gromadzące się w kamieniołomach na: a) powierzchniowe b) opadowe, c) zaskórne i gruntowe. Ilość wód powierzchniowych napływających do kamieniołomu jest wprost proporcjonalna do opadów rocznych w danej okolicy, a odwrotnie proporcjonalna do staranności wykonania rowów zboczowych, Ilość wód opadowych jest wprost proporcjonalna do powierzchni kamieniołomu i do ilości opadów rocznych. Najważniejszym źródłem wód w kamieniołomach są wody gruntowe i zaskórne. Ilość ich zależy od stopnia spękania i porowatości skał i może zwiększyć się w miarę pogłębiania kamieniołomu. Pewien wpływ na jej ilość mogą mieć również przepływające w pobliżu rzeki, potoki, głębokie studnie itp. Przystępując do prac mających na celu odwodnienie kamieniołomu musimy najpierw przeprowadzić należyty system rowów zapewniających ujęcie i odprowadzenie zarówno wód powierzchniowych, jak i tych, które będziemy wypompowywać z kamieniołomu. [podobne: kalkulator ocieplenia, mrówka lubliniec, olx żywiec ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ocieplenia mrówka lubliniec olx żywiec