Materialy do izolacji cieplochronnej

Materiały do izolacji ciepłochronnej Materiały do izolacji ciepłochronnej odznaczają się bardzo małym współczynnikiem przewodności cieplnej. Stosuje się je w postaci sprasowanych płyt lub w stanie luźnym. Większość materiałów ciepłochronnych nadaje się również do izolacji przeciwdźwiękowej. Z materiałów ciepłochronnych w postaci płyt największe zastosowanie w budownictwie mają płyty wiórkowo-cementow, zwane również płytami Suprema. Produkuje się je z wełny drzewnej i spoiwa cementowego z dodatkiem szkła wodnego. Płyty mają wymiary 50 X 200 cm, grubość 3,5, 5 i 7 cm. Są one niepalne, łatwo dają się przecinać piłką i przybijać gwoździarni. Rzadziej stosowane są płyty torfowe prasowane na sucho z miału torfowego bez żadnego spoiwa w temperaturze do 150 C. Pod względem wartości izolacyjnej dorównują one prawie płytom korkowym. [podobne: dachówki ceramiczne ceny, świadectwo energetyczne 2015, olx suwałki ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny olx suwałki świadectwo energetyczne 2015