Miejsce zwalowania skaly plonnej

Miejsce zwałowania skały płonnej należy talk zlokalizować aby znajdowało się ono najbliżej miejsca wydobycia, jednak w takiej odległości, żeby nie przeszkadzało w dalszej rozbudowie kamieniołomu. Przy robotach odkrywkowych należy zwrócić specjalną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Wysokość ściany zbieranego nadkładu nie powinna przekraczać trzech metrów. Jeżeli mamy do czynienia z nadkładem o grubości powyżej 3 metrów, to prace należy prowadzić tarasami, a nachylenie skarp powinno odpowiadać kątowi zsypu materiału tworzącego skarpę. Szerokość skarpy powinna zabezpieczyć : swobodne umieszczenie ewentualnych urządzeń, za pomocą których przeprowadzać ,będziemy odspajanie skał tworzących na przykład , oraz zapobiec spadaniu poszczególnych kamieni i odłamków skalnych do kamieniołomu lub z wyżej położonych ścian na tarasy niższe. Jeżeli mamy do czynienia z kamieniołomami pracującymi cały rok bez przerwy, to roboty odkrywkowe należy przeprowadzić przed nastaniem mrozów w zakresie potrzebnym do eksploatacji kamienia w zimie. Transport nadkładu należy zsynchronizować z transportem skały właściwej talk, aby uniezależnić jeden od drugiego, co ma wielki wpływ na ciągłość prac eksploatacyjnych. [podobne: hydrofory do domków jednorodzinnych, olx suwałki, olx sandomierz ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrofory do domków jednorodzinnych olx sandomierz olx suwałki