Momenty gnace w przekroju scianki

Momenty gnące w przekroju ścianki oblicza się ze wzoru M = Ph a~ gdzie a – odległość pionowa między dwiema sąsiednimi rozporami. We wzorze tym uwzględniono pewien zapas, gdyż moment został obliczony jak dla belki wolnopodpartej, podczas gdy w rzeczywistości rozpory w środku głębokości wykopu powodują pracę pali jako belki zamocowanej. W szczególnych przypadkach, przy głębszych wykopach i większych profilach pali, do obliczenia statycznego ściany należy stosować wzory dla ścianek szczelnych, stosowane do obliczenia obudowy ścian dużych wykopów fundamentowych lub nadbrzeży. Opisana wyżej obudowa pionowa wykopów kanalizacyjnych z dyli lekkich typów nie stanowi właściwie ścianki szczelnej, gdyż zamki między poszczególnymi dylami nie są szczelne i nie stanowią większej przeszkody w przesączaniu się wody do wykopu. Można więc zakładać, że depresja wody gruntowej poza ścianą wykopu będzie się obniżać podobnie, jak przy obudowie poziomej, jednocześnie z zagłębieniem wykopu. Mimo to nie zaleca się stosować opisanej obudowy pionowej przy wyższym poziomie wody gruntowej niż 4,0 m od dna wykopu. 7. 3. 6. [więcej w: kuratorium katowice praca dla nauczycieli, narzuta do sypialni, olx żywiec ]

Powiązane tematy z artykułem: kuratorium katowice praca dla nauczycieli narzuta do sypialni olx żywiec