Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa

Przy obliczeniach tych nie należy posuwać się daleko w zbytniej dokładności, np. nie należy ustalać zbyt dużej ilości parametrów gruntowych i wielokrotnie zmieniać rodzaju rozpierania ścianek w razie znacznej zmienności tych parametrów. Dla istniejących warunków wystarczy przewidzieć dwa lub trzy typy rozparcia, podobnie jak to się robi w typowej poziomej obudowie. Ponadto, przy stosowaniu obudowy pionowej wbijanej z dyli stalowych należy specjalnie pamiętać o trzech następujących okolicznościach. Obok ściany wykopu niezbędne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczeństwa. Końce wbitych pali powinny wystawać co najmniej na wysokość 5 cm ponad poziom terenu. Końce pali w gruncie suchym powinny być zagłębione co najmniej 30 cm poniżej dna wykopu. W gruncie nawodnionym głębokość ta powinna być większa; należy ją obliczyć sprawdzając, czy na dnie wykopu nie występują warunki kurzawkowe. Ponadto głębokość ta jest zależna od odległości pionowej między poziomymi rozporami. Przy wyznaczaniu obciążeń poziomych ściany Ph należy korzystać ze wzorów podanych wp. 7. 3. 2. [podobne: świadectwo energetyczne 2015, ekologiczne środki ochrony roślin, ekologiczne środki ochrony roślinrz samochodowy ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin stajnia projekt świadectwo energetyczne 2015