Ogrzewanie przed uzyciem zmarznietego kruszywa w niewielkich ilosciach wykonuje sie nastepujacymi sposobami

Ogrzewanie przed użyciem zmarzniętego kruszywa w niewielkich ilościach wykonuje się następującymi sposobami: a) przy użyciu grubych blach żeliwnych odpornych ni przepalenie, opartych nad paleniskiem na filarkach, o wymiarach około 1 X 1 m i wysokości 7 – 8 warstw na zaprawie glinianej; b) w piecach murowanych. Piec typu stosowanego w Związku Radzieckim, obliczony na jednorazowe podgrzanie około 10 m 3 kruszywa. Piec składa się z dwóch komór na kruszywo z przewodami ogrzewniczymi ze stalowych kątowników komory paleniskowej z popielnikiem i rusztem, kanału odprowadzającego spaliny oraz komina; kruszywo wsypuje się do komór przez górne otwory, usuwa się zaś po ogrzaniu przez dolne otwory za pomocą koksowników, tj. koszy: z prętów żelaznych, w których żarzy się koks, ustawionych w pobliżu zmarzniętego, kruszywa. Celem szybszego ogrzania usuwa się stopniowo odmarznięte warstwy kruszywa. d) przez zagłębienie w pryzmie rury żelaznej połączonej z tym czasowym piecykiem, Jeżeli chcemy podgrzać większe masy kruszywa, stosujemy: a) ogrzewanie powietrzne polegające na przepuszczeniu przewodami, wykonanymi przed złożeniem kruszywa, ogrzanego powietrza oddającego ciepło warstwom kruszywa. Kanały powietrzne są przykryte ułożonymi schodkowo drewnianymi daszkami wznoszącymi się nad teren do 40 cm. ; przewiduje się 1 mb kanału na 6 – 8 m3 kruszywa; b) ogrzewanie parowane zmniejszające nadmiernie wilgotności kruszywa. [hasła pokrewne: dachówki ceramiczne ceny, kalkulator ocieplenia, mrówka łomża ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny kalkulator ocieplenia mrówka łomża