Orientacyjne wymiary budynków

Opracowanie planu sytuacyjnego jest podstawową czynnością projektowania i powinno być dokonane bezwzględnie przed przystąpieniem do rozwiązywania rzutów budynków. Orientacyjne wymiary budynków mogą być ustalone na podstawie założeń projektowych. Liczba i szerokość traktów mogą być ustalone w przybliżeniu. Nie oznacza to, że w trakcie opracowywania projektu architektonicznego budynków postulaty planu sytuacyjnego nie mogą ulegać zmianom. Podczas projektowania plan sytuacyjny może ulegać wielokrotnym uzasadnionym zmianom. Zagospodarowanie przestrzenne działki. Przewiduje ono rozwiązanie sytuacyjne (mała urbanistyka) przestrzeni nie Za/budowanej na działce lub w bloku mieszkaniowym. Tereny te składają się z zieleni, dróg, placyków gospodarczych ewentualnie placów zabaw dziecięcych. Zagadnienia te są rozpracowywane w projektach drogowych i projektach zieleni. [podobne: mrówka łomża , stajnia projekt , kosztorys budowy domu]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys budowy domu mrówka łomża stajnia projekt