Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objetosci, cement i kruszywo moga równie scisle, jak przed zamarznieciem

Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objętości, cement i kruszywo mogą równie ściśle, jak przed zamarznięciem, lub nieco mniej ściśle ułożyć się w deskowaniu, może więc nastąpić pewien ubytek Wytrzymałości spowodowany zmniejszeniem się szczelności betonu; po upływie czasu, po którym zaczyna się wiązanie, zależnie od temperatury występują normalne procesy chemiczne. Ponieważ, jak widzimy, ochłodzenie betonu do punktu zamarzania przed początkiem wiązania albo nie oddziałuje ujemnie na beton, albo zmniejsza w małym tylko stopniu jego wytrzymałość, w Związku Radzieckim ze względu na ostry klimat stosuje się podczas zimy metodę zamrażania. W naszym klimacie wobec częstych odwilży stosowanie tej metody do robót betonowych jest dość ryzykowne i nie zalecane przez instrukcje Ministerstwa Budownictwa. Jeżeli zamarznięcie wody nastąpi w trakcie trwania procesów chemicznych, powiększający swą objętość lód niszczy świeżo utworzone kry ształki nowych związków chemicznych, które nie ulegają już regeneracji po nadejściu odwilży. W tym wypadku zależnie od nasilenia i długotrwałości mrozu oraz od zaawansowania procesu wiązania cały zarób lub jego część ulegnie zniszczeniu i taki beton przestaje być materiałem konstrukcyjnym. [podobne: blachy, Promocja na blachy, cięcie blach aluminiowych ]

WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH

Przed rozpoczęciem rozbiórki deskowań płyt, spodów belek oraz stemplowań bada się beton przez uderzenie młotkiem lub próbuje się wbić w masę betonową gwóźdź długości 4 (100 mm). Jeżeli dźwięk betonu przy uderzeniu młotkiem jest czysty, a zabijany gwóźdź zagnie się nie krusząc powierzchni, można ocenić, że beton jest dostatecznie wytrzymały. Rozbiórkę deskowań i stemplowań należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby uniknąć wypadków i uzyskać możliwie największą przydatność rozbieranego materiału. Opuszczanie cięższych części deskowań i podparć musi być powolne, nie tylko ze względu na oszczędność rozbieranego materiału, lecz również dla zapobieżenia wstrząsom mogącym zaszkodzić konstrukcji. Specjalną uwagę trzeba zwrócić na zmagazynowanie drobnych części, jak kliny, żelastwo, jarzma słupów itp. WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH W warunkach przedwojennyc h w Polsce sezon budowlany podczas zimy ograniczał się do wykonywania nielicznych robót wykończeniowych, a na odcinku budownictwa żelbetowego całkowicie zamierał. W okresie powojennym, w wyniku budowy nowego ustroju społecznego Państwa nastąpiły w życiu gospodarczym daleko idące zmiany. [hasła pokrewne: blachy dachowe, zadaszenia tarasów, blachy ]