Papa asfaltowa powlekana

Papa asfaltowa powlekana tym różni się od niepowlekanej, że po nasyceniu tektury filcowej masą asfaltową i po jej zastygnięciu powleka się ją obustronnie trudniej topliwą masą asfaltową. Papę asfaltową powlekaną posypuje się na powierzchni talkiem w celu zabezpieczenia jej przed sklejeniem się w rolkach Produkuje się, podobnie jak w wypadku papy smołowej, trzy gatunki papy asfaltowej, oznaczając je numerami 80, 100 i 150 . Do przyklejania papy do podłoża i łączenia ze sobą kilku warstw papy stosuj e się lepiki. Obok lepiku bitumicznego, o którym była już mowa wyżej, do przyklejania papy smołowej stosuje się lepik smołowy. W skład lepiku wchodzi smoła preparowana i pak. Do przyklejania papy asfaltowej nie można stosować lepiku smołowego i odwrotnie – do papy smołowej nie nadaje się lepik bitumiczny. Lepiki są dostarczane w bębnach blaszanych o pojemności 100, 150 lub 200 kg. 8. 2. [przypisy: ekologiczne środki ochrony roślinrz samochodowy, ekologiczne środki ochrony roślin, mrówka maków maz ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin mrówka maków maz stajnia projekt