Papa smolowa

Papa smołowa jest to tektura surowa nasycona smołą. Papa ta może być piaskowana obustronnie lub też nie piaskowana. Papy piaskowanej używa się jako materiału do krycia dachów, papy zaś bezpiaskowej (zwanej również czarną) jako podkładu pod podwójne krycie dachu papą. Papę sprzedaje się w rolkach po 10 m długości i 1 m szerokości. Gatunki papy smołowej określone są w normie PKN/B-27602. Produkuje się trzy gatunki papy: Nr 80, 100 i 150. Numer gatunku odpowiada liczbie ; m2 surowej tektury przypadającej na 50 kg jej ciężaru. I tak po odpowiednim przeliczeniu; a) papa Nr 80 zawiera tektury surowej w 1 m2 co najmniej 0,625 kg b) papa Nr 100 zawiera tektury surowej w 1 m2 co najmniej 0,500 kg c) papa Nr 1150 zawiera tektury surowej w 1 m2 co najmniej 0,339 kg Papę asfaltową niepowlekaną otrzymuje się przez nasycenie tektury filcowej asfaltem naturalnym lub ponaftowym. Stosuje się ją do izolacji w miejscach krytych i jako spodnią warstwę przy pokryciu podwójnym papą asfaltową. . [patrz też: mrówka lewin brzeski, klej do zatapiania siatki, ranking pralek automatycznych ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do zatapiania siatki mrówka lewin brzeski ranking pralek automatycznych