Plan Szescioletni

Realizując założenia ustrojowe naród polski postawił sobie zadanie powiększenia naszego potencjału gospodarczego. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany rozległy i jasno sprecyzowany program gospodarczy – Plan Sześcioletni. Realizacja Planu Sześcioletniego w zakresie budownictwa opiera się na zastosowaniu nowych, dotychczas nieznanych metod pracy, uprzemysłowieniu robót (prefabrykacja), rozwoju mechanizacji oraz likwidacji sezonowości robót. Ten ostatni czynnik stanowi bardzo poważne zagadnienie, ponieważ dotyczy przeszło czteromiesięcznego okresu zimowego, który w warunkach przedwojennych był dla budownictwa stracony. Zadania Planu Sześcioletniego nie pozwalają ograniczać produkcji budowlanej do pozostałych siedmiu czy ośmiu miesięcy roku; rozwój przemysłu bowiem ściśle zazębia się z budownictwem przemysłowym, zaplanowana zaś poprawa warunków mieszkaniowych ludności wiąże się z szybką rozbudową istniejących i budową nowych miast i osiedli. Z dużej roli budownictwa w wykonaniu Planu Sześcioletniego wynika konieczność planowego wykorzystania miesięcy zimowych, powstaje więc problem budownictwa zimowego. Na celowość i możliwość wykonywania robót podczas zimy wskazują doświadczenia radzieckie. W Związku Radzieckim na podstawie licznych badań i przeprowadzonych prób wypracowano właściwe metody prowadzenia robót w warunkach zimowych. [podobne: mrówka maków maz, narzuta do sypialni, mrówka lewin brzeski ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka lewin brzeski mrówka maków maz narzuta do sypialni