Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi

Późną jesienią, kiedy panują przymrozki lub istnieje możliwość gwałtownego spadku temperatury poniżej zera, należy stosować szczególne środki ostrożności i zabezpieczać powierzchnię betonu matami słomianymi, deskami, warstwą piasku lub płytami z wełny drzewnej. W okresie przymrozków lub mrozów powinno się obniżyć wskaźnik wodo-cementowy, aby uniknąć naruszenia spoistości masy betonowej. świeży beton nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy oraz uderzenia, należy więc przestrzegać następujących zasad: nie wolno korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów w ciągu przynajmniej 36 godzin od momentu zabetonowania; przy niższych temperaturach okres ten powinien ulec zwiększeniu. Po upływie tego czasu można użytkować stropy do celów komunikacyjnych pod warunkiem ułożenia dróg z desek o grubości 36 -; – 50 mm, rozkładających skupione ciężary na dostatecznie dużą powierzchnię betonu. Użytkowane stopnie należy ró wnież przykryć deskami. Składowanie materiałów jest możliwe przy zachowaniu należytej ostrożności, aby uniknąć uderzeń. Składane materiały powinny być równomiernie rozłożone, tak aby jednostkowe obciążenie nie przekraczało 150 -i- 20,0 kG/cm 2. [patrz też: stajnia projekt, dachówki ceramiczne ceny, kosztorys budowy domu ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny kosztorys budowy domu stajnia projekt