Przed zmagazynowaniem kruszywa zaklada sie siec podpartych legarami drewnianymi rur dziurkowanych (perforowanych)

Przed zmagazynowaniem kruszywa zakłada się sieć podpartych legarami drewnianymi rur dziurkowanych (perforowanych), przez które wtłacza się parę pod ciśnieniem 6 -; – 10 atmosfer; 1 mb rury może ogrzać 8 -; – 12,m3 kruszywa. Wodę należy odpowiednio zabezpieczyć przed zamarzaniem. Najlepiej jest ułożyć prowizoryczny rurociąg w ziemi na głębokości przynajmniej 1,40 m osłaniając hydranty skrzynkami z trocinami. Rurociągi płycej położone zabezpiecza się słomą lub nawozem. Nadziemne części rurociągu zabezpiecza się przez poprowadzenie w sąsiedztwie rury wodnej – dodatkowej rury parowej, przy czym obie rury znajdują się w drewnianej skrzyni wypełnionej trocinami. Jeżeli zachodzi konieczność podgrzania wody, używa się dwóch kadzi żelaznych połączonych rurami, umieszczonymi nad paleniskiem. Przy większym zapotrzebowaniu ciepłej wody ogrzewa się ją w większym zbiorniku (400- 500 litrów) wężownicą parową, zasilaną ze źródła wytwarzania pary (kotła, lokomobili). [więcej w: mrówka łuków, mrówka lewin brzeski, mrówka łuków trapezowe ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka lewin brzeski mrówka łuków olx sandomierz