Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki

Przy większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki (dreny). Stosuje się w tym celu takie sączki ceramiczne, jakie używa się do robót melioracyjnych. Sączki powinny prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do nich dostawać ziarna gruntu. Złącza sączków powinny być wykonane w ten sposób, aby woda mogła do nich wpływać z możliwie małymi oporami i dlatego poszczególne sączki układa się na styk. Połączenia sączków zabezpiecza się przed przenikaniem do nich gruntu przez obłożenie złącz kawałkami papy i obsypanie z zewnątrz żwirem. Sączki powinny być ułożone w warstwie tłucznia tak, aby były otoczone nim ze wszystkich stron. Przy sączkach o średnicy 100 mm warstwa tłucznia powinna mieć grubość 20-:-25 cm. [hasła pokrewne: dachówki ceramiczne ceny, ekologiczne środki ochrony roślin, olx suwałki ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny ekologiczne środki ochrony roślin olx suwałki