Reczny wyrób kostki jest czynnoscia bardzo pracochlonna

Ręczny wyrób kostki jest czynnością bardzo pracochłonną. Wydajność kostkarza wynosi nieco ponad 1 tonę na. 8 godzin. Użycie łupiarki zwiększa. wydajność średnio pięciokrotnie. Przeróbka mechaniczna kamienia znajduje zastosowanie głównie w produkcji kruszyw drogowych, podsypki dla celów kolejowych oraz kruszywa do betonu. Zadaniem i celem przeróbki mechanicznej jest rozdrobnienie urobku skalnego i nadanie ziarnom należytego kształtu, oczyszczenie w razie potrzeby od ilastych zanieczyszczeń i rozsortowanie na frakcje według wielkości. Stosowane w przeróbce mechanicznej operacje przeróbcze można podzielić na trzy kategorie: 1) operacje główne, w wyniku których uzyskuje się gotowy produkt, czyli tzw. produkt końcowy, 2) operacje przygotowawcze , w wyniku których uzyskuje się produkt przejściowy wymagający jeszcze dalszej przeróbki, 3) . operacje uzupełniające. [przypisy: kuratorium katowice praca dla nauczycieli, świadectwa energetyczne 2015, narzuta do sypialni ]

Powiązane tematy z artykułem: kuratorium katowice praca dla nauczycieli narzuta do sypialni świadectwa energetyczne 2015