Roboty odkrywkowe

Roboty odkrywkowe Robotami odkrywkowymi nazywamy zespół czynności związanych z usunięciem nadkładu, tj. warstw nieużytecznych dla celów eksploatacyjnych, Prace te musimy wykonać przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji. Czynności przy wykonywaniu robót odkrywkowych możemy podzielić na trzy etapy: a) odspojenie nadkładu, b) odtransportowanie odspojonego materiału, c) złożenie tego materiału w innym miejscu. Skały tworzące nadkład można odspajać albo ręcznie za pomocą łopat, kilofów, /klinów itp. , albo mechanicznie koparkami łyżkowymi lub wielonaczyniowymi. Jeżeli skały tworzące nadkład są dość twarde, to powodujemy uprzednio spękanie i skruszenie nadkładu materiałami wybuchowymi. W zależności od warunków lokalnych odspojony nadkład może być transportowany różnymi sposobami od najbardziej prymitywnych do zupełnie zmechanizowanych. [patrz też: klej do zatapiania siatki, kalkulator ocieplenia, pustaki keramzytobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ocieplenia klej do zatapiania siatki pustaki keramzytobetonowe