ROZEBRANIE DESKOWAN I STEMPLOWAN

ROZEBRANIE DESKOWAŃ I STEMPLOWAŃ Rozbiórka deskowań i usunięcie stemplowań może nastąpić po stwierdzeniu dostatecznej wytrzymałości betonu. Przybliżone terminy rozdeskowania zależnie od warunków atmosferycznych są następujące: boczne deskowania belek, sklepień oraz słupów o większych wymiarach usuwa się przy średniej temperaturze ponad 100 C po 2 dniach, przy niższych temperaturach po 3 – 4 dniach. Dla cienkich filarów w sprzyjających warunkach atmosferycznych przyjmujemy zazwyczaj termin rozdeskowania 4 – 5 dni, przy temperaturze poniżej 100 C – 6 –:– 10 dni. Stropy i pojedyncze belki rozdeskowuje się normalnie po 14 dniach, przy temperaturze niższej niż 100 C termin przedłuża się do 28 – 35 dni; w stropach żebrowych można usunąć deskowanie w przeciętnych warunkach po 8 dniach . Przy rozbiórce deskowań budynku szkieletowego należy zachować następującą kolejność: najpierw słupy, następnie stropy, na końcu podciągi. Usuwanie spod w belek oraz podtrzymujących stemplowań należy wykonywać stopniowo, unikając jednorazowego rozebrania znacznej ilości stempli. Jeżeli przystępujemy do betonowania stropów wyższej kondygnacji. przed rozebraniem deskowań i stemplowań ostatniego zabetonowanego stropu należy pozostawić podstemplowane spody (dna) deskowania żeber i podciągów ostatniego stropu, ponieważ rozdeskowywany strop zostanie obciążony przez następny. [przypisy: kalkulator ocieplenia, mrówka łuków, mrówka lewin brzeski ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ocieplenia mrówka lewin brzeski mrówka łuków