róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu

Po podstawieniu do. tego wzoru średnich rzeczywistych wartości Ys = 2650 kG/m3 i YIV = 1000 kG/mJ, otrzymamy: przy n = 0,5 – J kr = 0,825, przy n = 0,4 – J kr = 0,990, przy n = 0,3 – J kr = 1,150. Jak widać z powyższego zestawienia, im grunt jest mniej porowaty, tzn. im mniejsza jest objętość porów, tym większy jest krytyczny spadek hydrauliczny. Przy obliczeniach praktycznych wyznaczamy spadek J, dzieląc całkowitą różnicę ciśnień hydrostatycznych na zewnątrz i wewnątrz wykopu przez długość drogi przepływu, otrzymaną wielkość J porównujemy z wielkością J kr dla danego gruntu. Można również cały rachunek przeprowadzić, wyliczając tzw. krytyczną prędkość przepływu Vkr i porównując rzeczywistą prędkość przepływu przez grunt z prędkością krytyczną. [więcej w: mrówka lubliniec, ranking pralek automatycznych, dachówki ceramiczne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny mrówka lubliniec ranking pralek automatycznych