SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW

SKŁADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIAŁÓW Magazynowanie składników betonu w okresie zimowym powinno odpowiadać takim warunkom, aby składniki te miały w momencie użycia ich do betonu-odpowiednią ciepłotę zapewniającą prawidłowy przebieg procesów chemicznych; nie wolno używać materiałów przemarzniętych lub oblodzonych, gdyż poza obniżeniem temperatury hydratacji pojedyncze oblodzone ziarna kruszywa pozostawiają po odtajaniu próżnie wynikające z różnic objętości lodu i wody. Oblodzone wkładki zbrojeniowe obniżają lub uniemożliwiają przyczepność betonu do stali. Cement należy szczególnie w okresie zimowym przechowywać zgodnie z przepisami, aby uchronić go od wilgoci oraz bezwzględnie przestrzegać zasady zużywania cementu w kolejności dostawy na budowę. Jeżeli cement przechowuje się w suchym, lecz nie ogrzewanym pomieszczeniu pożądane jest na kilka godzin przed użyciem przewieźć go do pomieszczenia ogrzewanego. Podgrzewanie cementu jest niew skazane, gdyż może wywołać zbyt prędkie wiązanie. Kruszywo grube (żwir i grys) posiada na ogół małą wilgotność, lecz zawiera dużo próżni, w których gromadzi się zimne powietrze obniżające temperaturę materiału. Wskazane jest przechowywanie kruszywa grubego w naturalnych zagłębieniach terenowych lub w wykopach w tym celu wykonanych, izolując go dokładnie ubitą warstwą piasku o grubości 10 -i- 20 cm. Piasek suchy mniej traci ciepłotę od kruszywa grubego, wilgotny natomiast podlega oblodzeniu; z tego względu dobrze jest składować wilgotny piasek w przenośnych szopach. [więcej w: kosztorys budowy domu, olx żywiec, świadectwa energetyczne 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys budowy domu olx żywiec świadectwa energetyczne 2015