Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn

Stan kurzawkowy tłumaczy się tu jednoczesnym działaniem trzech przyczyn, a mianowicie: przesyceniem gruntu wodą i utratą z tego powodu przez ziarna gruntu pozornej spójności, działaniem sił kapilarnych, wreszcie zmniejszeniem się ciężaru ziarn gruntu wskutek pojawienia się wyporu. Jeśli zaś stan kurzawkowy trafi się w gruntach drobnoziarnistych przy d = 0,01-:-0,005 mm, to kształt ziarn gruntu jest zwykle blaszkowaty, jak w gruntach ilastych. Główną przyczyną powstawania stanów kurzawkowych w takich gruntach drobnoziarnistych jest obecność w nich minerałów z grupy montmorilonitów, które mają zdolność wiązania. powierzchniowego dużych ilości wody, przekraczających nieraz wagowo ciężar szkieletu gruntowego. Aby przeciwdziałać wszystkim opisanym objawom stanów kurzawkowych oraz przełomom gruntów na dnie wykopów, należy organizować wszystkie możliwe środki do odprowadzenia nadmiernych ilości wody, będącej rzeczywistą przyczyną takich stanów. Ta ilość wody znajdującej się w porach gruntu, która podlega prawom ciśnienia hydrostatycznego może być usunięta przez pompowanie ze studzien zwykłych albo przez zastosowanie próżni. [więcej w: mrówka lewin brzeski, dachówki ceramiczne ceny, mrówka maków maz ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny mrówka lewin brzeski mrówka maków maz