Studzienke zbiorcza zaleca sie umiescic poza obrebem budowli

Przy omawianiu przyczyn powstawania stanów kurzawkowych gruntu na dnie wykopu wskazano, że najbardziej narażone pod tym względem są miejsca na dnie wykopu położone blisko jego ścian, a to dlatego, że spadek hydrauliczny, właśnie tu osiąga wielkość zbliżoną do spadku krytycznego. Dlatego też nawet w wykopach o nieznacznej szerokości zaleca się układanie dwóch ciągów sączków. Na warstwę odwadniającą należy położyć warstwę piasku o grubości 1,5–:–2 cm i dopiero na tej warstwie wykonuje się fundament budowli. Przy wykopach o większej szerokości (np. od 3 m) należy wykonać odwodnienie na całej szerokości dna wykopu, z tym, że najważniejsza rolę w tym odwodnieniu odgrywa pierścieniowy rząd sączków ułożony w niewielkiej odległości od ściany wykopu. Tu bowiem jest największe niebezpieczeństwo, że spadek hydrauliczny wody może osiągnąć wielkość krytyczną. Studzienkę zbiorczą zaleca się umieścić poza obrębem budowli, tak aby pompowanie z niej wody mogło trwać aż do końca robót konstrukcyjnych. Przykład takiego odwodnienia dna wykopu wykonanego w ściankach szczelnych. 7. 4. [więcej w: narzuta do sypialni, kalkulator ocieplenia, ekologiczne środki ochrony roślin ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin kalkulator ocieplenia narzuta do sypialni