Chlorek magnezu

Użycie soli do robót żelbetowych jest ryzykowne, gdyż znaczna hygroskopijność tej domieszki może spowodować rdzewienie wkładek, jeżeli konstrukcja jest niedostatecznie chroniona od wilgoci atmosferycznej; z tego względu nie wolno używać soli kuchennej do żelbetowych fundamentów budowlanych poniżej zwierciadła wody gruntowej. Soda przyspiesza nieznacznie wiązanie i obniża punkt zamarzania wody; zwykle dodaj e się sodę w ilości 5 -+- 8 %. Ze względu na nieznaczne działanie sody w wypadku niższych temperatur, skłonność do wykwitów i znaczne obniżenie wytrzymałości (18 -i- 22%) betonu, zastosowanie sody jest niewielkie . Chlorek magnezu przyspiesza i skraca okres wiązania oraz nieznacznie obniża temperaturę zamarzania zaczynu; chlorku magnezu używa się w proporcji 2 -+- 3% wagi cementu. Zwiększenie hygroskopijności oraz obniżenie wytrzymałości betonu zmniejsza zakres stosowania tej domieszki. Chlorek wapnia używany jest w ilości 2% wagi cementu . Obniżenie punktu zamarzania wody zaczynowej równa się ok. 50, a więc chlorek wapnia nie wiele ustępuje pod tym względem soli kuchennej posiadając jednocześnie inne zalety. Dodatek chlorku wapnia podnosi ocieplenie się zaczynu cementowego; Największy przyrost wykazują pierwsze dni hydratacji. [hasła pokrewne: blacha, blacha trapezowa, blachy aluminiowe anodowane ]

Dowolne usytuowanie budynków

Dowolne usytuowanie budynków przy kierowaniu się wyłącznie kształtem działek, położeniem ulic lub spadkiem terenu może mieć zastosowanie w miejscowościach nie posiadających przestrzennych planów zagospodarowania. Tam gdzie te plany zagospodarowania istnieją, rozmieszczenie budynków oraz sposób zabudowy są już ustalone i wystąpią przy projektowaniu jako wytyczne urbanistyczne. Często w miastach trafiają się różne działki regularne i nieregularne. Najprostszy i najbardziej wskazany kształt działki jest prostokątny o krótszym boku przylegającym do ulicy. Taki kształt działki daje możność umieszczenia wzdłuż ulicy większej liczby domów, przez co zmniejsza się koszt uzbrojenia i urządzenia ulicy (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, nawierzchnia ulicy). Działka prostokątna przylegająca dłuższym bokiem do ulicy jest korzystna dla długich budynków, w których nie projektuje się podwórz lub ogrodów. Poza tym płytka działka daje możność uzyskania długiego frontu, co jest szczególnie cenne w dzielnicach handlowych (możność umieszczenia sklepów). Często jednak w miastach już istniejących trafiają się działki nieregularne, ukośnokątne, równoległoboczne, trapezowe lub wielokątne, złożone z kilku wieloboków nieforemnych. Również spotyka się działki położone przy ulicach zakrzywionych łukowo lub załamanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na działki położone przy skrzyżowaniu dwóch ulic lub położone pomiędzy dwiema równoległymi ulicami. [hasła pokrewne: obróbki blacharskie , blacha , spawalnictwo ]