Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach

Następnie przystępujemy do ustawiania pomp w kamieniołomach. W zależności od ilości wody, którą będziemy musieli wypompować (ilość ta jest obliczona w dokumentacji geologicznej złoża) przyjmujemy odpowiednie wydajności pomp. Pompy ustawiamy zawsze w dole kamieniołomu, w miejscu dogodnym do wykonania wdzierki spągowej, tzn. zrywu, w celu otrzymania najniższego punktu w kamieniołomie, do którego będzie spływała woda z całej powierzchni kamieniołomu. Miejsce ustawienia pomp musi być tak dobrane, aby poruszające je silniki były jak najmniej narażone na wstrząsy powstające w czasie urabiania skały materiałami wybuchowymi. W celu zabezpieczenia pomp i silników przed spadającymi odłamkami skał przy odstrzeliwaniu staramy się, aby pompy były o najmniejszych wymiarach, lecz o należytej wydajności i umieszczone w odpowiednim pomieszczeniu. [podobne: blacharz samochodowy, cięcie blach miedzianych, blachy aluminiowe frezowane ]

Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi

Późną jesienią, kiedy panują przymrozki lub istnieje możliwość gwałtownego spadku temperatury poniżej zera, należy stosować szczególne środki ostrożności i zabezpieczać powierzchnię betonu matami słomianymi, deskami, warstwą piasku lub płytami z wełny drzewnej. W okresie przymrozków lub mrozów powinno się obniżyć wskaźnik wodo-cementowy, aby uniknąć naruszenia spoistości masy betonowej. świeży beton nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy oraz uderzenia, należy więc przestrzegać następujących zasad: nie wolno korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów w ciągu przynajmniej 36 godzin od momentu zabetonowania; przy niższych temperaturach okres ten powinien ulec zwiększeniu. Po upływie tego czasu można użytkować stropy do celów komunikacyjnych pod warunkiem ułożenia dróg z desek o grubości 36 -; – 50 mm, rozkładających skupione ciężary na dostatecznie dużą powierzchnię betonu. Użytkowane stopnie należy ró wnież przykryć deskami. Składowanie materiałów jest możliwe przy zachowaniu należytej ostrożności, aby uniknąć uderzeń. Składane materiały powinny być równomiernie rozłożone, tak aby jednostkowe obciążenie nie przekraczało 150 -i- 20,0 kG/cm 2. [patrz też: blacharz samochodowy, gilotyny do blach, blachy aluminiowe anodowane ]