ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT Dawkowanie betonu w warunkach zimowych powinno być skorygowane i dostosowane do odmiennych procesów technologicznych. Ponieważ czynnikiem powodującym zamarzanie betonu jest woda, należy ograniczyć jej ilość przy wykonywaniu robót zimowych. Drugim istotnym warunkiem jest możliwie największa szczelność betonu. Może się bowiem zdarzyć, że nastąpi zamarznięcie betonu w późniejszym okresie hydratacji, lecz zanim beton uzyska odpowiednią wytrzymałość (ponad 100 kGJcm2); przy odpowiedniej szczelności opór przeciwdziałający wewnętrznym siłom rozsadzającym- łatwiej zachowa potrzebną spoistość betonu. Na szczelność betonu wpływa dodatnio nadmiar cementu z tego względu dodajemy więcej cementu, niż to wynika z dawkowania w normalnych warunkach wykonania. Mieszanie betonu wykonuje się w pomieszczeniu ocieplonym, ustawiając betoniarkę jak najbliżej betonowanej konstrukcji, aby uniknąć strat ciepła przy transporcie zarobu, P rzewóz betonu wykonuje się środkami transportowymi o możliwie dużej pojemności, których zewnętrzna powierzchnia jest stosunkowo niewielka w porównaniu z objętością betonu; z tych względów dobrze jest zastąpić taczki japonkami, a jeszcze lepiej użyć wywrotek. Środki przewozowe ociepla się papą, plandekami lub deskami. [hasła pokrewne: blachy, blachy aluminiowe odlewane, blachy trapezowe ]

Kostke nieregularna zwyczajna i rzedowa poprawia sie równiez szpicakiem

Wykonuje się je przez nacinanie bruzdy młotkiem rozłupniakiem. Kostki nierówno odłupanie i nie odpowiadające warunkom normy poprawia się przez odbijanie nierówności młotkiem lub dłutem odbijakiem. Kostkę nieregularną zwyczajną i rzędową poprawia się również szpicakiem. Kostkę obrabia się na warsztatach kostkarskich w postaci skrzyń wypełnionych okruchami kamiennymi. Mechaniczny sposób wyrobu kostek (nieregularnych) polega na zastosowaniu maszyn – łupniarek. Istotną ich częścią składową jest młot uderzający w kamień i podnoszony mechanicznie. Siła uderzeń i wszystkie inne czynności są kierowane przez kostkarza. [hasła pokrewne: cięcie blach aluminiowych, Tania blacha trapezowa, blachy aluminiowe odlewane ]