Sposób konserwacji drewna

Sposób konserwacji drewna polega na powlekaniu powierzchniowym, zanurzaniu w cieczy i nasycaniu pod ciśnieniem. Jeżeli przeznaczone do celów budowlanych drewno jest już zagrzybione, to jedynym sposobem walki jest usunięcie i spalenie porażonych części oraz przylegających do nich odcinków wyglądających pozornie zdrowo. 8. Materiały izolacyjne Stosowane w budownictwie materiały izolacyjne dzielimy na dwie grupy: na materiały do izolacji wodoszczelnej i materiały do izolacji termicznej, czyli cieplnej. 8. Read more „Sposób konserwacji drewna”

Materialy do izolacji cieplochronnej

Materiały do izolacji ciepłochronnej Materiały do izolacji ciepłochronnej odznaczają się bardzo małym współczynnikiem przewodności cieplnej. Stosuje się je w postaci sprasowanych płyt lub w stanie luźnym. Większość materiałów ciepłochronnych nadaje się również do izolacji przeciwdźwiękowej. Z materiałów ciepłochronnych w postaci płyt największe zastosowanie w budownictwie mają płyty wiórkowo-cementow, zwane również płytami Suprema. Produkuje się je z wełny drzewnej i spoiwa cementowego z dodatkiem szkła wodnego. Read more „Materialy do izolacji cieplochronnej”

Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa

Przy obliczeniach tych nie należy posuwać się daleko w zbytniej dokładności, np. nie należy ustalać zbyt dużej ilości parametrów gruntowych i wielokrotnie zmieniać rodzaju rozpierania ścianek w razie znacznej zmienności tych parametrów. Dla istniejących warunków wystarczy przewidzieć dwa lub trzy typy rozparcia, podobnie jak to się robi w typowej poziomej obudowie. Ponadto, przy stosowaniu obudowy pionowej wbijanej z dyli stalowych należy specjalnie pamiętać o trzech następujących okolicznościach. Obok ściany wykopu niezbędne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczeństwa. Read more „Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa”