Sposób konserwacji drewna

Sposób konserwacji drewna polega na powlekaniu powierzchniowym, zanurzaniu w cieczy i nasycaniu pod ciśnieniem. Jeżeli przeznaczone do celów budowlanych drewno jest już zagrzybione, to jedynym sposobem walki jest usunięcie i spalenie porażonych części oraz przylegających do nich odcinków wyglądających pozornie zdrowo. 8. Materiały izolacyjne Stosowane w budownictwie materiały izolacyjne dzielimy na dwie grupy: na materiały do izolacji wodoszczelnej i materiały do izolacji termicznej, czyli cieplnej. 8. Read more „Sposób konserwacji drewna”

Asfalty przemyslowe

Asfalty przemysłowe dzielą się na 5 typów określonych symbolami P35, P45, P60, P80 i P120. Służą One do powlekania papy, wyrobu lakierów i do izolacji budowlanych. Lepik bitumiczny (asfaltowy) jest to upłynniony w rozpuszczalniku asfalt ponaftowy z dodatkiem żywic, paku i różnego rodzaju wypełniaczy, jak wełna żużlowa, mączka mineralna itp. Pak jest to produkt odpadowy przy produkcji smoły. Lepiki są stosowane w budownictwie do klejenia papy, układania deszczułek posadzkowych itp. Read more „Asfalty przemyslowe”

Urzadzenie odwadniajace

Urządzenie odwadniające powinno odprowadzać wodę czystą, bez domieszek ziaren gruntu, gdyż inaczej ulegnie ono zamuleniu, a dopływająca do wykopu woda podniesie się wyżej i podtopiony wykop może uniemożliwić roboty przy budowie kanału. Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub żwiru stanowiąca fundament budowli. Zwykle grubość takiej warstwy wynosi 10 do 20 cm, przy czym stosować tu można tłuczeń ceglany, pod warunkiem, aby nie był zanieczyszczony mułem lub błotem. Spadek podłużny wykopu wystarcza zwykle do odprowadzenia wody przez taką warstwę do studzienki, tylko przy robotach ziemnych prowadzonych czasem pod spad kanału mogą powstać trudności w odprowadzeniu wody, wymagające pogrubienia warstwy odwadniającej w celu zachowania spadku do studni. Sytuacja taka występuje często podczas budowy kanałów sposobem tunelowym, przy tunelowaniu z szybów w dwóch kierunkach. Read more „Urzadzenie odwadniajace”

Miejsce zwalowania skaly plonnej

Miejsce zwałowania skały płonnej należy talk zlokalizować aby znajdowało się ono najbliżej miejsca wydobycia, jednak w takiej odległości, żeby nie przeszkadzało w dalszej rozbudowie kamieniołomu. Przy robotach odkrywkowych należy zwrócić specjalną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Wysokość ściany zbieranego nadkładu nie powinna przekraczać trzech metrów. Jeżeli mamy do czynienia z nadkładem o grubości powyżej 3 metrów, to prace należy prowadzić tarasami, a nachylenie skarp powinno odpowiadać kątowi zsypu materiału tworzącego skarpę. Szerokość skarpy powinna zabezpieczyć : swobodne umieszczenie ewentualnych urządzeń, za pomocą których przeprowadzać ,będziemy odspajanie skał tworzących na przykład , oraz zapobiec spadaniu poszczególnych kamieni i odłamków skalnych do kamieniołomu lub z wyżej położonych ścian na tarasy niższe. Read more „Miejsce zwalowania skaly plonnej”

Kostke nieregularna zwyczajna i rzedowa poprawia sie równiez szpicakiem

Wykonuje się je przez nacinanie bruzdy młotkiem rozłupniakiem. Kostki nierówno odłupanie i nie odpowiadające warunkom normy poprawia się przez odbijanie nierówności młotkiem lub dłutem odbijakiem. Kostkę nieregularną zwyczajną i rzędową poprawia się również szpicakiem. Kostkę obrabia się na warsztatach kostkarskich w postaci skrzyń wypełnionych okruchami kamiennymi. Mechaniczny sposób wyrobu kostek (nieregularnych) polega na zastosowaniu maszyn – łupniarek. Read more „Kostke nieregularna zwyczajna i rzedowa poprawia sie równiez szpicakiem”

Poczatek wiazania przy dodaniu chlorku wapnia nastepuje predzej niz przy czystym zaczynie cementowym

Początek wiązania przy dodaniu chlorku wapnia następuje prędzej niż przy czystym zaczynie cementowym. Okres czasu między początkiem wiązania a zarobieniem zaczynu skraca się ze zwiększeniem ilości domieszki. Na wiązania wpływają różne czynniki: jak marka cementu, wskaźnik cementowo-wodny, temperatura zewnętrzna; w przybliżeniu zależność rozpoczęcia wiązania od ilości chlorku wapnia w zaczynie można wyrazić krzywą. Jak widać z wykresu, nie wolno używać więcej 2% chlorku wapnia, gdyż początek wiązania (po 10- 15 minutach od chwili zarobienia) następuje tak szybko, że przygotowanego zarobu nie zdążymy przewieźć i ułożyć w deskowaniu. Czas wiązania również ulega poważnemu skróceniu (przy temperaturze 160 o ok. Read more „Poczatek wiazania przy dodaniu chlorku wapnia nastepuje predzej niz przy czystym zaczynie cementowym”

Architektura 21szego wieku : Hydrogen House /! Ndie Architecture

model Hydrogen House to seria prototypów domów i strategii planowania podmiejskiego dla dzielnicy Hilltop w Denver w Kolorado.
Opowiadając się za przejściem z korporacyjnej gospodarki paliwowej na produkcję podstawową, projekt wykorzystuje wodorowe ogniwa paliwowe, aby połączyć projekt środowisk domowych z ambicjami rozwoju podmiejskiego.
Śledź przerwę na więcej rysunków w Hydrogen House.
+ 19 Architekci:! Ndie Architektura Lokalizacja: Denver, Kolorado, USA Ponieważ paliwo wodorowe może być wytwarzane w domu i wykorzystywane do zasilania zarówno domów, jak i samochodów, jest to opłacalna i politycznie intrygująca alternatywa dla ropy naftowej.
Możliwość wytwarzania i sprzedaży paliwa na miejscu umożliwia podmiejskiemu domowi przedsiębiorcze uczestnictwo w wyłaniającej się gospodarce energetycznej (10 głównych producentów samochodów ma samochody napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi w produkcji). Read more „Architektura 21szego wieku : Hydrogen House /! Ndie Architecture”

Nowoczesna architektura : Studio O + A nazwane czasopismem Designers of the Year by Contract

Cesar Rubio Studio O + A, dyrektorzy Verda Alexander i Primo Orpilla, zostali wymienieni w tym tygodniu przez magazyn Contract jako Projektanci roku 2011.
Znana z projektów takich jak Facebookowe biura w Palo Alto, nagroda ta jest wyrazem spójności Studio O + A z wprowadzeniem kreatywnego projektu jakości do start-upów i przedsięwzięć typu venture w Dolinie Krzemowej.
Kompletna informacja prasowa po przerwie.
Magazyn Contract nazwał dyrektorów Studio O + A Verda Alexander i Primo Orpilla jako Projektanci Roku 2011.
Czasopismo przyznaje tę nagrodę corocznie osobom, których praca i praktyka podnoszą standard doskonałości w projektowaniu komercyjnym i wykazują ogromny potencjał dla bieżących wkładów do przemysł. Read more „Nowoczesna architektura : Studio O + A nazwane czasopismem Designers of the Year by Contract”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Terminal TWA przekształcić w Boutique Hotel

Zamknięty terminal TWA firmy Eero Saarinen został przekształcony w hotel butikowy.
Wygląda na to, że planem Zarządu Portu jest wykorzystanie terminalu punktowego jako bramy do oddzielnego budynku hotelowego, który zostanie wciśnięty w półksiężyc przestrzeni pomiędzy budynkiem Saarinen a Terminalem JetBlue nr 5.
Wraz z tą propozycją niektórzy mogą pomyśleć, że stworzenie butiku z klasyka może zaprzeczać temu, co miał na myśli Saarinen.
Wiele wyzwań związanych z projektowaniem może wynikać z prostej, lecz złożonej transformacji.
Więcej o nowościach po przerwie. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Terminal TWA przekształcić w Boutique Hotel”

Nowoczesna architektura : Living Foz / dEMM Arquitectura

Pedro Lobo + 21 Architekci: dEMM Arquitectura, Paulo Fernandes da Silva Lokalizacja: Porto, Portugalia Współpracownicy: Isabela Neves, Tiago Soares Lopes Inżynieria budowlana: Gepec Architekt krajobrazu: arqt.OF, Daniel Monteiro Inżyniering elektryczny: Ohm-e Inżynier mechanik: Get Contractor : J.
Camilo Constructed Area: 12.000 m2 + podwórko Rok budowy: 2008-2010 Zdjęcia: FG + SG.
Fernando Guerra, Sergio Guerra i Pedro Lobo.
FG + SG – Fernando Guerra, Sergio Guerra Położony w pobliżu nadmorskiej miejscowości Porto, Living Foz składa się z 40 apartamentów rozmieszczonych na 7 piętrach.
Nie zajmując 30 procent powierzchni działki w ogrodzie zbiorowego użytku, otrzymuje się ulgę dla sąsiedniej budowy . Read more „Nowoczesna architektura : Living Foz / dEMM Arquitectura”