Trapez symetryczny

We wszystkich rozwiązaniach sytuacyjno-urbanistycznych posługujemy się formami geometrycznymi. Najczęściej używany jest prostokąt, kwadrat występuje również, ale rzadziej, jako forma zbyt sztywna i uroczysta, wymagająca specjalnych warunków. Trapez symetryczny o niewielkiej, zbieżności boków jest w rozwiązaniach sytuacyjnych stosowany z powodzeniem, daje często niespodziewany efekt (przykład: plac na Kapitolu w Rzymie). Natomiast trójkąt lub trapez zbyt zbieżny (ul. Mysia w Warszawie) dają rozwiązania niekorzystne. Read more „Trapez symetryczny”

Orientacyjne wymiary budynków

Opracowanie planu sytuacyjnego jest podstawową czynnością projektowania i powinno być dokonane bezwzględnie przed przystąpieniem do rozwiązywania rzutów budynków. Orientacyjne wymiary budynków mogą być ustalone na podstawie założeń projektowych. Liczba i szerokość traktów mogą być ustalone w przybliżeniu. Nie oznacza to, że w trakcie opracowywania projektu architektonicznego budynków postulaty planu sytuacyjnego nie mogą ulegać zmianom. Podczas projektowania plan sytuacyjny może ulegać wielokrotnym uzasadnionym zmianom. Read more „Orientacyjne wymiary budynków”

W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki

Wjazd na parcelę zabudowaną nie zawsze jest konieczny: Dojścia piesze (chodniki} powinny jednak zapewniać bezpośrednie połączenie z ulicą wszystkich wejść do budynków. Również placyki gospodarcze (śmietnik trzepak itp.) powinny mieć odpowiednie dojścia do domów – i ulicy. Jeżeli na terenie posesji są garaże, to należy zapewnić wygodny wjazd i możliwość wstawiania samochodów tyłem do garażu. Pozostałą przestrzeń pokrywa się zielenią W postaci trawników, kwiatów, krzaków, krzewów, drzew (zieleń niska i zieleń wysoka) . W rozplanowaniu ogrodów istnieją dwa kierunki: 1) ogród francuski o formach geometrycznych (gazony, kwietniki, zieleń strzyżona), 2) ogród angielski o nieregularnym układzie ścieżek i swobodnym rozmieszczeniu zieleni w krajobrazie o możliwie zachowanej naturalnej rzeźbie terenu. Read more „W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki”

Strata cisnienia wody

Na dnie wykopu kierunek ruchu strugi jest pion upłynniania się gruntu na dnie wykopu nowy i taki sam jest kierunek działania ciśnienia spływowego. Aby sprawdzić, czy istniejące w wykopie warunki mogą być przyczyną przełomu gruntu, można korzystać z wyników badania Terzaghiego , a mianowicie: naczynie napełnione jest piaskiem i znajduje się pod wpływem wody przepływającej w kierunku od dołu do góry. Rozpatruje się wpływ przepływu wody na równowagę warstwy gruntu o grubości LI s. Strata ciśnienia wody przy przepływie przez tę warstwę wynosi LI h. Powierzchnia przekroju poziomego naczynia równa się F. Read more „Strata cisnienia wody”

Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupelny brak spójnosci miedzyczasteczkowej

Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupełny brak spójności międzycząsteczkowej; jest to typowa kurzawka. Praca w takim gruncie jest bardzo utrudniona, gdyż opisany stan trwa nieraz długo po obniżeniu poziomu wody. Czasem pojawiają się tu jeszcze dodatkowe objawy tiksotropii, tzn. taki stan gruntu pojawia się w gruncie pozornie osuszonym i nośnym pod wpływem jakichkolwiek zewnętrznych działań dynamicznych (uderzeń, wstrząsów, wibracji itp. ). Read more „Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupelny brak spójnosci miedzyczasteczkowej”

Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych

Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych Elementy kamienne drogowe, jak np. krawężniki, są uzyskiwane z odpowiednich bloków lub brył przez obróbkę ręczną, według wymiarów i wykończenia zgodnego z przepisami obowiązujących norm. Surowcem do wyrobu kostki drogowej jest formak o wymiarach dostosowanych do rodzaju i wymiaru. Do wyrobu np. kostki 9 –:- 11 cm formak ma wymiary 40 X 20 X 10 cm. Read more „Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych”

WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH

Przed rozpoczęciem rozbiórki deskowań płyt, spodów belek oraz stemplowań bada się beton przez uderzenie młotkiem lub próbuje się wbić w masę betonową gwóźdź długości 4 (100 mm). Jeżeli dźwięk betonu przy uderzeniu młotkiem jest czysty, a zabijany gwóźdź zagnie się nie krusząc powierzchni, można ocenić, że beton jest dostatecznie wytrzymały. Rozbiórkę deskowań i stemplowań należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby uniknąć wypadków i uzyskać możliwie największą przydatność rozbieranego materiału. Opuszczanie cięższych części deskowań i podparć musi być powolne, nie tylko ze względu na oszczędność rozbieranego materiału, lecz również dla zapobieżenia wstrząsom mogącym zaszkodzić konstrukcji. Specjalną uwagę trzeba zwrócić na zmagazynowanie drobnych części, jak kliny, żelastwo, jarzma słupów itp. Read more „WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH”

Ogrzewanie przed uzyciem zmarznietego kruszywa w niewielkich ilosciach wykonuje sie nastepujacymi sposobami

Ogrzewanie przed użyciem zmarzniętego kruszywa w niewielkich ilościach wykonuje się następującymi sposobami: a) przy użyciu grubych blach żeliwnych odpornych ni przepalenie, opartych nad paleniskiem na filarkach, o wymiarach około 1 X 1 m i wysokości 7 – 8 warstw na zaprawie glinianej; b) w piecach murowanych. Piec typu stosowanego w Związku Radzieckim, obliczony na jednorazowe podgrzanie około 10 m 3 kruszywa. Piec składa się z dwóch komór na kruszywo z przewodami ogrzewniczymi ze stalowych kątowników komory paleniskowej z popielnikiem i rusztem, kanału odprowadzającego spaliny oraz komina; kruszywo wsypuje się do komór przez górne otwory, usuwa się zaś po ogrzaniu przez dolne otwory za pomocą koksowników, tj. koszy: z prętów żelaznych, w których żarzy się koks, ustawionych w pobliżu zmarzniętego, kruszywa. Celem szybszego ogrzania usuwa się stopniowo odmarznięte warstwy kruszywa. Read more „Ogrzewanie przed uzyciem zmarznietego kruszywa w niewielkich ilosciach wykonuje sie nastepujacymi sposobami”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Studio Techno Box / LED Architecture

Dzięki uprzejmości LED Architecture Studio The Techno Box od LED Architecture Studio to struktura siedlisk zaprojektowana do wykonywania w sytuacjach awaryjnych.
Elementy to moduły, które można agregować w celu obsługi różnych funkcji.
Każda jednostka jest przeznaczona dla maksymalnie 5/6 osób i jest przeznaczona do obsługi tymczasowych problemów mieszkaniowych dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu po przerwie.
Skrzynka Techno została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfortowe warunki akustyczne i termiczne odpowiednie do tymczasowego budownictwa mieszkaniowego. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Studio Techno Box / LED Architecture”

Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week

Wielkie projekty z Europy, Azji i Ameryki Południowej mogły minąć w zeszłym tygodniu.
Sprawdź nasz wybór po przerwie.
Rural Dining / Javier Rodriguez Acevedo W poszukiwaniu projektu certyfikacji, znalazła firmę rolniczą znajdującą się na północnym brzegu rzeki Lontué, która wymagała rolniczej kuchni dla pracowników, którzy pracują w sezonie od przycinania, przerzedzania i zbioru.
Mocniejszy w trzecim, między styczniem a marcem (czytaj dalej.) AD Classics: Filharmonia Berlińska / Hans Scharoun Hans Scharoun jest znanym niemieckim architektem najbardziej znanym ze swojego projektu sali koncertowej Filharmonii Berlińskiej w Berlinie, Niemcy .
Ukończony w 1963 roku organiczny i futurystyczny estetyczny interpretator Scharouna na koncert był zamiennikiem poprzedniej filharmonii, która została zniszczona w czasie II wojny światowej (czytaj dalej.) Centrum Społeczności Brufe / Imago. Read more „Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week”