Sposób konserwacji drewna

Sposób konserwacji drewna polega na powlekaniu powierzchniowym, zanurzaniu w cieczy i nasycaniu pod ciśnieniem. Jeżeli przeznaczone do celów budowlanych drewno jest już zagrzybione, to jedynym sposobem walki jest usunięcie i spalenie porażonych części oraz przylegających do nich odcinków wyglądających pozornie zdrowo. 8. Materiały izolacyjne Stosowane w budownictwie materiały izolacyjne dzielimy na dwie grupy: na materiały do izolacji wodoszczelnej i materiały do izolacji termicznej, czyli cieplnej. 8. Read more „Sposób konserwacji drewna”

Asfalty sztuczne

Asfalty sztuczne, stosowane najczęściej, stanowią odpadowy produkt przy przeróbce ropy naftowej na benzynę i oleje. Cechami charakterystycznymi asfaltów, według których rozróżnia się ich jakość, są: topliwość i mięknienie w różnych temperaturach, zdolność lepiąca i wiążąca oraz twardość i różna tempera- tura łamliwości. Zależnie od przeznaczenia asfalty muszą wykazywać różne wartości wymienionych wyżej cech. Np. asfalty stosowane do izolacji przeciwwilgociowych i : przeciwwodnych mają temperaturę mięknienia 40-. Read more „Asfalty sztuczne”

Roboty odkrywkowe

Roboty odkrywkowe Robotami odkrywkowymi nazywamy zespół czynności związanych z usunięciem nadkładu, tj. warstw nieużytecznych dla celów eksploatacyjnych, Prace te musimy wykonać przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji. Czynności przy wykonywaniu robót odkrywkowych możemy podzielić na trzy etapy: a) odspojenie nadkładu, b) odtransportowanie odspojonego materiału, c) złożenie tego materiału w innym miejscu. Skały tworzące nadkład można odspajać albo ręcznie za pomocą łopat, kilofów, /klinów itp. , albo mechanicznie koparkami łyżkowymi lub wielonaczyniowymi. Read more „Roboty odkrywkowe”

Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objetosci, cement i kruszywo moga równie scisle, jak przed zamarznieciem

Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objętości, cement i kruszywo mogą równie ściśle, jak przed zamarznięciem, lub nieco mniej ściśle ułożyć się w deskowaniu, może więc nastąpić pewien ubytek Wytrzymałości spowodowany zmniejszeniem się szczelności betonu; po upływie czasu, po którym zaczyna się wiązanie, zależnie od temperatury występują normalne procesy chemiczne. Ponieważ, jak widzimy, ochłodzenie betonu do punktu zamarzania przed początkiem wiązania albo nie oddziałuje ujemnie na beton, albo zmniejsza w małym tylko stopniu jego wytrzymałość, w Związku Radzieckim ze względu na ostry klimat stosuje się podczas zimy metodę zamrażania. W naszym klimacie wobec częstych odwilży stosowanie tej metody do robót betonowych jest dość ryzykowne i nie zalecane przez instrukcje Ministerstwa Budownictwa. Jeżeli zamarznięcie wody nastąpi w trakcie trwania procesów chemicznych, powiększający swą objętość lód niszczy świeżo utworzone kry ształki nowych związków chemicznych, które nie ulegają już regeneracji po nadejściu odwilży. W tym wypadku zależnie od nasilenia i długotrwałości mrozu oraz od zaawansowania procesu wiązania cały zarób lub jego część ulegnie zniszczeniu i taki beton przestaje być materiałem konstrukcyjnym. Read more „Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objetosci, cement i kruszywo moga równie scisle, jak przed zamarznieciem”

Przyrosty wytrzymalosci orientacyjnie wynosza

Przyrosty wytrzymałości orientacyjnie wynoszą: po 1 dniu . 100 -120% po 3 dniach 30 -50% po 7 dniach 20 – 40% po 28 dniach 0- 10% Wpływ chlorku wapnia, na skurcz betonu jest znaczny podczas pierwszych 7 – 8 dni twardnienia, gdyż betony zawierające 2% chlorku wapnia mają o około 50% większy skurcz od betonów bez domieszek; po 28-dniowym twardnieniu różnica ta maleje do zera, przy czym niektóre badania wykazały nawet zmniejszenie się kurczliwości z wiekiem betonu (po 200-300 dniach twardnienia). Przy powiększaniu dodatku ponad 2% następuje znaczny przyrost skurczu w pierwszym tygodniu twardnienia (przy domieszce 4% – przyrost ok. 120%, przy dodatku 6 % – przyrost ok. 300 % ), przy dalszym twardnieniu przyrost skurczu maleje. Read more „Przyrosty wytrzymalosci orientacyjnie wynosza”

Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week

Wielkie projekty z Europy, Azji i Ameryki Południowej mogły minąć w zeszłym tygodniu.
Sprawdź nasz wybór po przerwie.
Rural Dining / Javier Rodriguez Acevedo W poszukiwaniu projektu certyfikacji, znalazła firmę rolniczą znajdującą się na północnym brzegu rzeki Lontué, która wymagała rolniczej kuchni dla pracowników, którzy pracują w sezonie od przycinania, przerzedzania i zbioru.
Mocniejszy w trzecim, między styczniem a marcem (czytaj dalej.) AD Classics: Filharmonia Berlińska / Hans Scharoun Hans Scharoun jest znanym niemieckim architektem najbardziej znanym ze swojego projektu sali koncertowej Filharmonii Berlińskiej w Berlinie, Niemcy .
Ukończony w 1963 roku organiczny i futurystyczny estetyczny interpretator Scharouna na koncert był zamiennikiem poprzedniej filharmonii, która została zniszczona w czasie II wojny światowej (czytaj dalej.) Centrum Społeczności Brufe / Imago. Read more „Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week”

Nowoczesna architektura : 2011 Nagroda w konkursie Burnham: McCormick Place REDUX

Chicago Architectural Club ma przyjemność ogłosić konkurs na nagrodę Burnham w 2011 roku.
Tegoroczny konkurs jest współfinansowany przez Amerykański Instytut Architektów Chicago i Zabytki Illinois.
Konkurs ma na celu zbadanie kontrowersyjnej spuścizny i wątpliwej przyszłości McCormick Place East Building, modernistycznej sali kongresowej z 1971 roku, zaprojektowanej przez Gene a Summersa z CF Murphy Associates, która znajduje się na jeziorze w Burnham Park.
Rejestracja na Konkurs Nagród Burnham w 2011 roku jest otwarta od lutego 2011 roku.
Zgłoszenia są płatne 4 kwietnia 2011 roku. Read more „Nowoczesna architektura : 2011 Nagroda w konkursie Burnham: McCormick Place REDUX”

Budownictwo wczoraj i dzis : TATA Tower / Seth Ellsworth + JaYoung Kim

Dzięki uprzejmości Studio Ellsworth Illinois Institute of Technology studenci B.Arch, Seth Ellsworth i JaYoung Kim podzielili się z nami swoim podróżującym projektem studia Mumbai, TATA Tower.
Ich projekt bada kryzys infrastrukturalny związany z parkowaniem w rozwijających się regionach, takich jak Bombaj, i jak rozwiązywać takie problemy w sposób, który nie hamuje ekspansji gospodarczej, zwiększa gęstość zaludnienia, produkuje czystą energię i tworzy wysokiej jakości przestrzeń zewnętrzną dla Bombaju.
Dodatkowe zdjęcia i opis architektów po przerwie.
Do roku 2030 25% obszaru Mumbaju zostanie pokryte zaparkowanymi samochodami.
. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : TATA Tower / Seth Ellsworth + JaYoung Kim”

Budownictwo wczoraj i dzis : House of Tapes / Emmett McNamara

Fotograf Sebb Hathaway Emmett McNamara, student Edinburgh College Of Art, podzielił się z nami swoim House of Tapes.
Projekt jest ćwiczeniem ponownego wykorzystania, ponieważ położono nacisk na opracowanie nowej funkcji dla obfitych odpadów.
McNamara zebrał ponad 7000 taśm ze sklepów charytatywnych, przyjaciół i sprzedawców taśm w okolicy, aby zbudować strukturę.
Więcej o projekcie po przerwie.
Ogromna siła projektu tkwi w materialności taśm, ponieważ rozproszony wzór kolorów tworzy interesującą paletę wizualną. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : House of Tapes / Emmett McNamara”

Budownictwo i architektura : Valencia Parque Central Proposal / West 8

Dzięki uprzejmości biura West 8 w Rotterdamie, zajmującego się projektowaniem i architekturą krajobrazu, West 8, we współpracy z Sener & Gestec, zaprojektowało ten wpis w konkursie Central Park w Walencji.
Ich propozycja osiągnęła miejsce na liście konkursowej.
Przedstawiony projekt jest koncepcją Parque Central inspirowaną tradycją Walencji opartą na solidnej narracji i poezji.
Więcej zdjęć i opis projektu po przerwie.
Park jest odzwierciedleniem lokalnej tożsamości Walencji i jest przeznaczony dla obecnych i przyszłych pokoleń z historią i autentycznymi tradycjami jako przewodnikiem. Read more „Budownictwo i architektura : Valencia Parque Central Proposal / West 8”