Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna

Grzyby i ich zarodniki są bardzo wytrzymałe na wysokie i niskie temperatury, oraz wykazują ogromną aktywność i żywotność, tak że np. w ciągu 6 miesięcy mogą doszczętnie zniszczyć zaatakowane drewno. Wynikiem porażenia drewna przez specjalny gatunek grzyba jest często spotykana w drewnie sinizna. Sinizna nie obniża wartości technicznych drewna, jest jednak wadą, zwłaszcza jeżeli drewno nie zostanie pokryte farbą. Do szkodników drewna należą również owady, które potrafią stoczyć drewno nieraz doszczętnie. Read more „Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna”

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej mogą być stosowane wyłącznie profile stalowe, np. opisane uprzednio dyle Hoescha, Union, Pa tria lub podobne. Wybór profilu dyli zależy od głębokości wykopu. Im większa jest ta głębokość, tym większa powinna być sztywność dyli. Ścianki wbija się za pomocą lekkich kafarów mechanicznych z użyciem nakładek na końce dyli (czapek). Read more „Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe”

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu Przy stosowaniu do osuszania wykopu pomp umieszczonych w wykopie, to znaczy przy stosowaniu tzw. otwartego pompowania, podstawowym warunkiem stateczności budowli wykonywanej w wykopie oraz stateczności jej obudowy jest zapobieżenie unoszeniu się ziarn gruntu wraz z wodą pompowaną z wykopu. Niedochowanie tego warunku powoduje wymywanie gruntu spoza obudowy oraz rozluźnienie gruntu pod fundamentem budowli. Aby zapobiec temu szkodliwemu zjawisku, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim pompowanie wody powinno być prowadzone tak, aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. Read more „Warunki kurzawkowe na dnie wykopu”

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych Szerokie wykopy w obudowie pionowej Dla budowy niektórych większych obiektów kanalizacyjnych kształt wykopu znacznie różni się od kształtu wykopu potrzebnego . Odwodnienie wykopu szerokiego dla budowy kanałów, czy też przewodów ulicznych. Zwykle są one znacznie szersze, a w planie mają kształt zbliżony do krótkiego prostokąta czy kwadratu. Dla niektórych obiektów, jak połączenie kanałów, kształt wykopów w planie jest trapezowy. Tam, gdzie szerokość nie przekracza wartości 5–:–Q,50 m w świetle ścian gruntowych, można stosować przy budowie ścian te same metody co i przy obudowie wąskich wykopów, tzn. Read more „Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych”

Przy wykopach szerokich o obudowie pionowej stosowane sa najczesciej scianki szczelne

Przy wykopach szerokich o obudowie pionowej stosowane są najczęściej ścianki szczelne. Rys. 7-38. Deskowanie wykopu dla komory połączeniowej dwóch kanałów mają większości tych wad, które uniemożliwiają ich stosowanie przy budowie kanałów w ulicach miejskich. Przede wszystkim nie ma tu zwykle trudności z wbijaniem ścianek w ciasnych ulicach miejskich przy znacznej ilości urządzeń podziemnych, ponieważ większe obiekty buduje się zwykle na specjalnie przygotowanym terenie. Read more „Przy wykopach szerokich o obudowie pionowej stosowane sa najczesciej scianki szczelne”

Chlorek magnezu

Użycie soli do robót żelbetowych jest ryzykowne, gdyż znaczna hygroskopijność tej domieszki może spowodować rdzewienie wkładek, jeżeli konstrukcja jest niedostatecznie chroniona od wilgoci atmosferycznej; z tego względu nie wolno używać soli kuchennej do żelbetowych fundamentów budowlanych poniżej zwierciadła wody gruntowej. Soda przyspiesza nieznacznie wiązanie i obniża punkt zamarzania wody; zwykle dodaj e się sodę w ilości 5 -+- 8 %. Ze względu na nieznaczne działanie sody w wypadku niższych temperatur, skłonność do wykwitów i znaczne obniżenie wytrzymałości (18 -i- 22%) betonu, zastosowanie sody jest niewielkie . Chlorek magnezu przyspiesza i skraca okres wiązania oraz nieznacznie obniża temperaturę zamarzania zaczynu; chlorku magnezu używa się w proporcji 2 -+- 3% wagi cementu. Zwiększenie hygroskopijności oraz obniżenie wytrzymałości betonu zmniejsza zakres stosowania tej domieszki. Read more „Chlorek magnezu”

DOMIESZKI CHEMICZNE

DOMIESZKI CHEMICZNE Dla betonów wykonywanych zimą stosuje się domieszki chemiczne jako środki przeciwmrozowe, wywołujące częściowo lub całkowicie następujące zjawiska: a) obniżenie punktu zamarzania wody, b) ocieplenie zarobu przez reakcję egzotermiczną z solarni cementowymi, c) przyspieszenie okresu wiązania. Używa się następujących domieszek: sól kuchenną (chlorek sodu), soda(węglan sodu), chlorek magnezu oraz najczęściej i najskuteczniej chlorek wapnia. Sól kuchenna obniża przede wszystkim temperaturę zamarzania wody do – 60 i przyspiesza w małym stopniu wiązanie. Na ogół stosują domieszkę soli kuchennej w stosunku wagowym sól= 4 -; – 7 %. Przy silniej szych stężeniach woda roztworów występują wykwity na powierzchni konstrukcji. Read more „DOMIESZKI CHEMICZNE”

SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW

SKŁADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIAŁÓW Magazynowanie składników betonu w okresie zimowym powinno odpowiadać takim warunkom, aby składniki te miały w momencie użycia ich do betonu-odpowiednią ciepłotę zapewniającą prawidłowy przebieg procesów chemicznych; nie wolno używać materiałów przemarzniętych lub oblodzonych, gdyż poza obniżeniem temperatury hydratacji pojedyncze oblodzone ziarna kruszywa pozostawiają po odtajaniu próżnie wynikające z różnic objętości lodu i wody. Oblodzone wkładki zbrojeniowe obniżają lub uniemożliwiają przyczepność betonu do stali. Cement należy szczególnie w okresie zimowym przechowywać zgodnie z przepisami, aby uchronić go od wilgoci oraz bezwzględnie przestrzegać zasady zużywania cementu w kolejności dostawy na budowę. Jeżeli cement przechowuje się w suchym, lecz nie ogrzewanym pomieszczeniu pożądane jest na kilka godzin przed użyciem przewieźć go do pomieszczenia ogrzewanego. Podgrzewanie cementu jest niew skazane, gdyż może wywołać zbyt prędkie wiązanie. Read more „SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW”