Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna

Grzyby i ich zarodniki są bardzo wytrzymałe na wysokie i niskie temperatury, oraz wykazują ogromną aktywność i żywotność, tak że np. w ciągu 6 miesięcy mogą doszczętnie zniszczyć zaatakowane drewno. Wynikiem porażenia drewna przez specjalny gatunek grzyba jest często spotykana w drewnie sinizna. Sinizna nie obniża wartości technicznych drewna, jest jednak wadą, zwłaszcza jeżeli drewno nie zostanie pokryte farbą. Do szkodników drewna należą również owady, które potrafią stoczyć drewno nieraz doszczętnie. Read more „Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna”

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej mogą być stosowane wyłącznie profile stalowe, np. opisane uprzednio dyle Hoescha, Union, Pa tria lub podobne. Wybór profilu dyli zależy od głębokości wykopu. Im większa jest ta głębokość, tym większa powinna być sztywność dyli. Ścianki wbija się za pomocą lekkich kafarów mechanicznych z użyciem nakładek na końce dyli (czapek). Read more „Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe”

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu Przy stosowaniu do osuszania wykopu pomp umieszczonych w wykopie, to znaczy przy stosowaniu tzw. otwartego pompowania, podstawowym warunkiem stateczności budowli wykonywanej w wykopie oraz stateczności jej obudowy jest zapobieżenie unoszeniu się ziarn gruntu wraz z wodą pompowaną z wykopu. Niedochowanie tego warunku powoduje wymywanie gruntu spoza obudowy oraz rozluźnienie gruntu pod fundamentem budowli. Aby zapobiec temu szkodliwemu zjawisku, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim pompowanie wody powinno być prowadzone tak, aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. Read more „Warunki kurzawkowe na dnie wykopu”

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych Szerokie wykopy w obudowie pionowej Dla budowy niektórych większych obiektów kanalizacyjnych kształt wykopu znacznie różni się od kształtu wykopu potrzebnego . Odwodnienie wykopu szerokiego dla budowy kanałów, czy też przewodów ulicznych. Zwykle są one znacznie szersze, a w planie mają kształt zbliżony do krótkiego prostokąta czy kwadratu. Dla niektórych obiektów, jak połączenie kanałów, kształt wykopów w planie jest trapezowy. Tam, gdzie szerokość nie przekracza wartości 5–:–Q,50 m w świetle ścian gruntowych, można stosować przy budowie ścian te same metody co i przy obudowie wąskich wykopów, tzn. Read more „Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych”