Kostke nieregularna zwyczajna i rzedowa poprawia sie równiez szpicakiem

Wykonuje się je przez nacinanie bruzdy młotkiem rozłupniakiem. Kostki nierówno odłupanie i nie odpowiadające warunkom normy poprawia się przez odbijanie nierówności młotkiem lub dłutem odbijakiem. Kostkę nieregularną zwyczajną i rzędową poprawia się również szpicakiem. Kostkę obrabia się na warsztatach kostkarskich w postaci skrzyń wypełnionych okruchami kamiennymi. Mechaniczny sposób wyrobu kostek (nieregularnych) polega na zastosowaniu maszyn – łupniarek. Istotną ich częścią składową jest młot uderzający w kamień i podnoszony mechanicznie. Siła uderzeń i wszystkie inne czynności są kierowane przez kostkarza. [hasła pokrewne: cięcie blach aluminiowych, Tania blacha trapezowa, blachy aluminiowe odlewane ]

Poczatek wiazania przy dodaniu chlorku wapnia nastepuje predzej niz przy czystym zaczynie cementowym

Początek wiązania przy dodaniu chlorku wapnia następuje prędzej niż przy czystym zaczynie cementowym. Okres czasu między początkiem wiązania a zarobieniem zaczynu skraca się ze zwiększeniem ilości domieszki. Na wiązania wpływają różne czynniki: jak marka cementu, wskaźnik cementowo-wodny, temperatura zewnętrzna; w przybliżeniu zależność rozpoczęcia wiązania od ilości chlorku wapnia w zaczynie można wyrazić krzywą. Jak widać z wykresu, nie wolno używać więcej 2% chlorku wapnia, gdyż początek wiązania (po 10- 15 minutach od chwili zarobienia) następuje tak szybko, że przygotowanego zarobu nie zdążymy przewieźć i ułożyć w deskowaniu. Czas wiązania również ulega poważnemu skróceniu (przy temperaturze 160 o ok. 50%). Domieszka chlorku wapnia wpływa korzystnie na ciekłość betonu; dodając 2% chlorku wapnia można zmniejszyć o 375% ilości wody, tym więcej, im cieklejszy jest beton. Wytrzymałość betonu z domieszką chlorku wapnia wzr asta poważnie w pierwszych dniach hydratacji, w następnych spada wykazując po 28 dniach twardnienia niewielki przyrost lub równając się wytrzymałości betonu bez domieszek. [patrz też: Tania blacha trapezowa, obróbki blacharskie, blachy trapezowe ]