Sposób konserwacji drewna

Sposób konserwacji drewna polega na powlekaniu powierzchniowym, zanurzaniu w cieczy i nasycaniu pod ciśnieniem. Jeżeli przeznaczone do celów budowlanych drewno jest już zagrzybione, to jedynym sposobem walki jest usunięcie i spalenie porażonych części oraz przylegających do nich odcinków wyglądających pozornie zdrowo. 8. Materiały izolacyjne Stosowane w budownictwie materiały izolacyjne dzielimy na dwie grupy: na materiały do izolacji wodoszczelnej i materiały do izolacji termicznej, czyli cieplnej. 8. Read more „Sposób konserwacji drewna”

Asfalty przemyslowe

Asfalty przemysłowe dzielą się na 5 typów określonych symbolami P35, P45, P60, P80 i P120. Służą One do powlekania papy, wyrobu lakierów i do izolacji budowlanych. Lepik bitumiczny (asfaltowy) jest to upłynniony w rozpuszczalniku asfalt ponaftowy z dodatkiem żywic, paku i różnego rodzaju wypełniaczy, jak wełna żużlowa, mączka mineralna itp. Pak jest to produkt odpadowy przy produkcji smoły. Lepiki są stosowane w budownictwie do klejenia papy, układania deszczułek posadzkowych itp. Read more „Asfalty przemyslowe”

Urzadzenie odwadniajace

Urządzenie odwadniające powinno odprowadzać wodę czystą, bez domieszek ziaren gruntu, gdyż inaczej ulegnie ono zamuleniu, a dopływająca do wykopu woda podniesie się wyżej i podtopiony wykop może uniemożliwić roboty przy budowie kanału. Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub żwiru stanowiąca fundament budowli. Zwykle grubość takiej warstwy wynosi 10 do 20 cm, przy czym stosować tu można tłuczeń ceglany, pod warunkiem, aby nie był zanieczyszczony mułem lub błotem. Spadek podłużny wykopu wystarcza zwykle do odprowadzenia wody przez taką warstwę do studzienki, tylko przy robotach ziemnych prowadzonych czasem pod spad kanału mogą powstać trudności w odprowadzeniu wody, wymagające pogrubienia warstwy odwadniającej w celu zachowania spadku do studni. Sytuacja taka występuje często podczas budowy kanałów sposobem tunelowym, przy tunelowaniu z szybów w dwóch kierunkach. Read more „Urzadzenie odwadniajace”

Miejsce zwalowania skaly plonnej

Miejsce zwałowania skały płonnej należy talk zlokalizować aby znajdowało się ono najbliżej miejsca wydobycia, jednak w takiej odległości, żeby nie przeszkadzało w dalszej rozbudowie kamieniołomu. Przy robotach odkrywkowych należy zwrócić specjalną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Wysokość ściany zbieranego nadkładu nie powinna przekraczać trzech metrów. Jeżeli mamy do czynienia z nadkładem o grubości powyżej 3 metrów, to prace należy prowadzić tarasami, a nachylenie skarp powinno odpowiadać kątowi zsypu materiału tworzącego skarpę. Szerokość skarpy powinna zabezpieczyć : swobodne umieszczenie ewentualnych urządzeń, za pomocą których przeprowadzać ,będziemy odspajanie skał tworzących na przykład , oraz zapobiec spadaniu poszczególnych kamieni i odłamków skalnych do kamieniołomu lub z wyżej położonych ścian na tarasy niższe. Read more „Miejsce zwalowania skaly plonnej”