Trapez symetryczny

We wszystkich rozwiązaniach sytuacyjno-urbanistycznych posługujemy się formami geometrycznymi. Najczęściej używany jest prostokąt, kwadrat występuje również, ale rzadziej, jako forma zbyt sztywna i uroczysta, wymagająca specjalnych warunków. Trapez symetryczny o niewielkiej, zbieżności boków jest w rozwiązaniach sytuacyjnych stosowany z powodzeniem, daje często niespodziewany efekt (przykład: plac na Kapitolu w Rzymie). Natomiast trójkąt lub trapez zbyt zbieżny (ul. Mysia w Warszawie) dają rozwiązania niekorzystne. Ustawienie zatem budynków pod kątem różnym od kąta prostego, szczególnie pod kątem ostrym, należy stosować bardzo ostrożnie, po szczegółowym rozpatrzeniu powstających między budynkami dziedzińców oraz wzajemnego układu narożników sąsiednich budynków. Linia krzywa, koła lub rzadziej elipsa, dają często dobre rozwiązanie, jednakże stosować je należy z dużym umiarem, w wypadkach uzasadnionych tematyką i sytuacją. [podobne: mrówka łomża , stajnia projekt , kosztorys budowy domu ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys budowy domu mrówka łomża stajnia projekt