W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu

W praktyce obserwuje się dwa rodzaje objawów przełomów gruntowych na dnie wykopu. W jednym z nich przepływ wody z dołu następuje na całym prawie przekroju dna wykopu i połączony jest z wypłukiwaniem drobniejszych frakcji gruntu. W takim przypadku należy się liczyć w następstwie z osiadaniem gruntu pod budowlą, przy czym osiadanie to czasem może przyjąć niebezpieczne dla budowli rozmiary. Innym rodzajem przełomu jest powstanie jakby źródła wody na dnie wykopu, a ilość wody wypływającej wzrasta z czasem. Objawy takie następują zwykle wówczas, gdy spadek hydrauliczny rzeczywisty znacznie przekracza spadek krytyczny. Aby w takim przypadku nie dopuścić do poważniejszych szkód, a te mogą powstać wskutek wymywania coraz grubszych frakcji gruntu, zaleca się czasowe zaprzestanie robót przy pogłębianiu wykopu i dopuszczenie do podniesienia się poziomu wody w wykopie. [patrz też: klej do zatapiania siatki, ranking pralek automatycznych, stajnia projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: klej do zatapiania siatki ranking pralek automatycznych stajnia projekt