W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki

Wjazd na parcelę zabudowaną nie zawsze jest konieczny: Dojścia piesze (chodniki} powinny jednak zapewniać bezpośrednie połączenie z ulicą wszystkich wejść do budynków. Również placyki gospodarcze (śmietnik trzepak itp.) powinny mieć odpowiednie dojścia do domów – i ulicy. Jeżeli na terenie posesji są garaże, to należy zapewnić wygodny wjazd i możliwość wstawiania samochodów tyłem do garażu. Pozostałą przestrzeń pokrywa się zielenią W postaci trawników, kwiatów, krzaków, krzewów, drzew (zieleń niska i zieleń wysoka) . W rozplanowaniu ogrodów istnieją dwa kierunki: 1) ogród francuski o formach geometrycznych (gazony, kwietniki, zieleń strzyżona), 2) ogród angielski o nieregularnym układzie ścieżek i swobodnym rozmieszczeniu zieleni w krajobrazie o możliwie zachowanej naturalnej rzeźbie terenu. Układ projektu drogowego powinien przewidywać system odprowadzania wód deszczowych na terenie nie zabudowanym Wig spadków do rynsztoków ulicznych lub kratek ściekowych. Zieleń powinna stwarzać warunki higieny i zdrowia oraz izolować tereny wypoczynkowe od kurzu i hałasów ulicznych, [podobne: mrówka łomża , stajnia projekt , kosztorys budowy domu ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys budowy domu mrówka łomża stajnia projekt