W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach

W temperaturach wyższych od normalnej następuje znaczny przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach, malejący prawie do zera po 28 dniach twardnienia. Inaczej przebiega zmienność wytrzymałości zależnie od temperatury otoczenia dla betonów glinowych. Przy wzroście temperatury następuje spadek wytrzymałości, w temperaturze 350 o ok. 11 %, w temperaturze 450 o ok. 45%; betony glinowe źle przenoszą wyższe temperatury. Na temperatury niskie beton glinowy jest mniej wrażliwy od betonu portlandzkiego, gdyż po 3 dniach twardnienia wytrzymałość maleje o ok. 12%, po 7 zaś dniach o ok. 5 %. Jeżeli temperatura zewnętrzna będzie niższa od zera, wówczas powstaje niebezpieczeństwo niezwiązania cementu z wodą. Woda zaczynowa zamarza dopiero przy temperaturze ok. – 3°, gdyż rozpuszczone w niej sole znajdujące się w cemencie obniżają temperaturę zamarzania. W betonach, w których woda zaczynowa zamarza przed rozpoczęciem wiązania, następuje zwiększenie objęto ści zarobu, zaś reakcje chemiczne nie występują. [podobne: ranking pralek automatycznych, olx suwałki, olx sandomierz ]

Powiązane tematy z artykułem: olx sandomierz olx suwałki ranking pralek automatycznych