Warunki kurzawkowe na dnie wykopu

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu Przy stosowaniu do osuszania wykopu pomp umieszczonych w wykopie, to znaczy przy stosowaniu tzw. otwartego pompowania, podstawowym warunkiem stateczności budowli wykonywanej w wykopie oraz stateczności jej obudowy jest zapobieżenie unoszeniu się ziarn gruntu wraz z wodą pompowaną z wykopu. Niedochowanie tego warunku powoduje wymywanie gruntu spoza obudowy oraz rozluźnienie gruntu pod fundamentem budowli. Aby zapobiec temu szkodliwemu zjawisku, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim pompowanie wody powinno być prowadzone tak, aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. Drugim warunkiem bezpiecznego prowadzenia robót jest wykonanie właściwego drenażu dna wykopu. [więcej w: olx żywiec, świadectwa energetyczne 2015, dachówki ceramiczne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny olx żywiec świadectwa energetyczne 2015