wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc

Gdy zmiana stanu skupienia wody zaczynowej następuje z chwilą uzyskania przez beton wytrzymałości ponad 100 kGjcm2, tzn. w okresie, w którym nowoutworzone związki chemiczne w postaci kryształków zrosły się z sąsiednimi i wystarczająco stężały, aby stawić skuteczny opór czynnikowi rozsadzającemu, zjawisko zamarzania przestaje być niebezpieczne; zmniejszona w okresie twardnienia wytrzymałość betonu stopniowo narasta po ustaniu mrozu i osiąga z czasem normalną wartość. Drugim zagadnieniem, które nas interesuje przy prowadzeniu robót zimowych, jest wpływ podgrzewania składników betonu na jego wytrzymałość. Badania wykazują, że ze wzrostem temperatury świeżego betonu maleje. wytrzymałość; przy użyciu cementu portlandzkiego przy temperaturze zarobu około 50° spadek wytrzymałości wynosi około 20 %, przy dalszym wzroście -ciepłoty betonu następuje dalsze obniżenie się wytrzymałości. Jeszcze gorsze są wyniki doświadczenia z betonami glin owymi. Podwyższenie ciepłoty składników ma również ujemny wpływ na sprężystość betonu. [patrz też: kuratorium katowice praca dla nauczycieli, mrówka lewin brzeski, narzuta do sypialni ]

Powiązane tematy z artykułem: kuratorium katowice praca dla nauczycieli mrówka lewin brzeski narzuta do sypialni