WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON

Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych w niskich temperaturach jest szczególnie trudne z uwagi na procesy technologiczne zachodzące przy tworzeniu betonu i wymaga zachowania ściśle określonych warunków. Warunki prowadzenia robót betonowych i żelbetowych zostały podane w następujących instrukcjach Ministerstwa Budownictwa: Instrukcja o wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych zimą oraz Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych. B. WPŁYW TEMPERATURY NA ŚWIEŻY BETON Temperatura ma duży wpływ na czas twardnienia betonu. Zmienność wytrzymałości betonu przy użyciu cementu portlandzkiego zależnie od wieku (w dniach) i otaczającej temperatury charakteryzuje następujące doświadczenie: wykonano próbki w ilości kilkuset sztuk z tego samego zarobu i umieszczono w wodzie o temperaturach: 0; 6,7°; 18,3°; 51,60 oraz 100°; próbki te poddano zgniataniu po upływie 2, 3, 7 i 28 dni Wytrzymałość na ściskani e w temperaturach niskich jest bardzo mała w pierwszych dniach twardnienia, w końcowej fazie stanowi przeciętnie 75% wytrzymałości miarodajnej. [podobne: dachówki ceramiczne ceny, olx żywiec, klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny klej do zatapiania siatki olx żywiec