Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych Szerokie wykopy w obudowie pionowej Dla budowy niektórych większych obiektów kanalizacyjnych kształt wykopu znacznie różni się od kształtu wykopu potrzebnego . Odwodnienie wykopu szerokiego dla budowy kanałów, czy też przewodów ulicznych. Zwykle są one znacznie szersze, a w planie mają kształt zbliżony do krótkiego prostokąta czy kwadratu. Dla niektórych obiektów, jak połączenie kanałów, kształt wykopów w planie jest trapezowy. Tam, gdzie szerokość nie przekracza wartości 5–:–Q,50 m w świetle ścian gruntowych, można stosować przy budowie ścian te same metody co i przy obudowie wąskich wykopów, tzn. obudowę z elementów tak poziomych jak i pionowych. Sposób rozparcia takich wykopów nie różni się zasadniczo od stosowanego przy wykopach wąskich, z tą różnicą, że przy trapezowym kształcie wykopów rozpory muszą być zabezpieczone od samoczynnego luzowania się, ponieważ rozpierane ściany nie są równoległe. Najczęściej spotykany sposób rozparcia wykopu o kształcie zbliżonym do trapezu. [hasła pokrewne: kalkulator ocieplenia, olx suwałki, świadectwa energetyczne 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ocieplenia olx suwałki świadectwa energetyczne 2015