Wymiary bryly

Wymiary bryły (długość, szerokość i wysokość) ustalamy w sposób następujący. Wysokość budynku wynosi np. trzy kondygnacje nadziemne. Do tego należy jeszcze przewidzieć konieczność wykorzystania części suterenowej, która wynika najczęściej samoistnie Z względu na zagłębienie fundamentów i potrzebę umieszczenia części użytkowej w suterenach. Możemy wobec tego ustalić schemat przekroju. Dla uzyskania żądanej kubatury mamy dwie możliwości: 1). podwyższenie wysokości przez wprowadzenie III piętra (o ile uzyskamy na to zgodę władz budowlanych), 2) zmianę konfiguracji budynku przez takie ukształtowanie rzutu poziomego, żeby się zmieścił na danej parceli z zachowaniem przepisów o odległościach od granic i utrzymania poprzedniej powierzchni zabudowy. Wybór jednego z tych rozwiązań zależny jest od rodzaju projektowanego budynku, od wyglądu całej ulicy lub otoczenia i od stron świata. Podane poniżej przykłady wykazują słuszność 3 zasad projektowania, a mianowicie: 1) liczba rozwiązań przy tych samych założeniach może być znaczna, 2) wybór rozwiązania właściwego jest ściśle związany z terenem przeznaczonym pod budowę i z treścią wewnętrzną budynku. 3) rozwiązanie najprostsze jest rozwiązaniem najwłaściwszym. Ostatniej zasady nie należy rozumieć zbyt schematycznie i szukać rozwiązania w jednej tylko bryle geometrycznej. Raczej należy unikać skomplikowanych koncepcji bryłowych, ustawionych bez należytego uzasadnienia. . [patrz też: obróbki ekologiczne środki ochrony roślinrskie , ekologiczne środki ochrony roślin , klej do zatapiania siatki ]

Powiązane tematy z artykułem: ekologiczne środki ochrony roślin klej do zatapiania siatki mrówka lubliniec